Müürileht

Nüüdiskultuuri häälekandja

30 tulemust otsingule Agnes Einman

Riigikogus arutatakse soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatusettepanekute üle

...http://www.stat.ee/dokumendid/78880 [3] http://www.praxis.ee/tood/soolise-palgalohe-uuring/ [4] http://www.praxis.ee/tood/vordoiguslikkuse-seaduse-rakendamine/ [5] https://www.riigiteataja.ee/akt/107072015011?leiaKehtiv [6] http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/4336/Closing_the_gender_gap_can_boost_the_economy.html [7] https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/09/17/women-in-finance-a-case-for-closing-gaps-45136 [8] https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality Agnes Einman...

Kinotripp: Toronto

...rändurid jutustavad, mis tunne on uues kultuuriruumis kinosaali maha istuda. Agnes Neier jagab muljeid Torontos...