Müürileht

Müürileht on Eesti nüüdiskultuuri ja kaasaegseid mõttevoole kajastav väljaanne, mis ilmub igakuiselt tiraažiga 4500 eksemplari.

  24 tulemust otsingule Agnes Neier

  Kinotripp: Toronto

  ...rändurid jutustavad, mis tunne on uues kultuuriruumis kinosaali maha istuda. Agnes Neier jagab muljeid Torontos...

  Riigikogus arutatakse soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatusettepanekute üle

  ...http://www.stat.ee/dokumendid/78880 [3] http://www.praxis.ee/tood/soolise-palgalohe-uuring/ [4] http://www.praxis.ee/tood/vordoiguslikkuse-seaduse-rakendamine/ [5] https://www.riigiteataja.ee/akt/107072015011?leiaKehtiv [6] http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/4336/Closing_the_gender_gap_can_boost_the_economy.html [7] https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/09/17/women-in-finance-a-case-for-closing-gaps-45136 [8] https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality Agnes Einman...

  Luule: Tõnis Parksepp

  ...(No palun! Kurat! Kaua võib?) Ta lahkus üsna kiiresti ja Neier tõstis pead, et peagi...