Aasta 2020 nüüdiskultuuris

...Ave Taavet, Martin Algus, Tauno Vahter, Meelis Friedenthal… Kirjanduslaupäevad Kirjandusele pühendatud raadiosaateid ei ole me...

Reisikiri 7. Soome-Ugri Filmifestivalilt

Soomeugrilikust aeglusest ja passiivsusest nende produktiivsemas tähenduses, Soome-Ugri Filmifestivali ja muude taoliste ürituste ülesannetest ja tähtsusest ning selle aasta juuli lõpust augusti alguseni Sännas toimunud festivali sündmustest kirjutab Ave Taavet.

Lühidusest lühidalt

Lühemat kasvu inimestele ei pruugi osutuda ootamatult harjumuspäraseks väljakutseks ainult tooteasetus poeriiulitel ning rõivanumbrid, vaid ka kaaskodanike suhtumine.