Estonian Documents

Human face is the best document of time. As a native Estonian I explore Estonian faces with an aim to portray the little Eastern European nation as a whole. Estonia’s existence hasn’t always been that evident, only 20 years have passed since Soviet army left the country and Estonians have searched for their new personal and national identity.

Eesti dokumendid

Inimese nägu on ajastu parim dokument. Hakkasin eestlase, aga ka eestimaalase nägu abstraktsemalt, üldistusvõimelisemalt jälgima 2011. aastal. Tänaseks on mul kogunenud üle poolesaja portree tuntud ja tundmatutest eesti inimestest. Meist, kes me kanname kaasaja sümptomeid.