Berlin, Zwischennutzung, gentrification and public participation

The past decade has been characterized by a boom of urbanism. Buzzwords, such as ‘grass-root urban initiatives’, ‘participation’ and ‘creative districts’ have become hip, actual and important. Berlin is still often cited as an example of being cool, creative and livable – as if Berlin was implementing the heritage of Jane Jacobs directly in its urban development strategies.

Berliin, Zwischennutzung, gentrifikatsioon ja meeleavaldused

Viimast kümnendit iseloomustab urbanistika õitseng. Populaarseks, reaalseks ja oluliseks on saanud sõnad, fraasid nagu rohujuuretasandi linnaalgatused, osalus ja loomelinnakud. Berliinist mõeldakse tänapäevani kui lahedast, loomingulisest ja elamisväärsest linnast, justkui juurutaks keegi Berliinis Jane Jacobsi pärandit linna strateegiates.