SA Kultuurileht kuulutab välja konkursi kultuurilehe „Müürileht” peatoimetaja ametikoha täitmiseks kuni viieks aastaks hiljemalt alates 2. augustist 2021.

Peatoimetaja ülesandeks on ajalehe sisuline ja toimetuse töö korralduslik juhtimine.

Kandideerimise eeldused:

  • Eesti kultuuri- ja ajakirjanduselu hea tundmine ning ajakirjandusliku töö kogemus

Konkursist osavõtuks palume saata: 

  • avaldus
  • elulookirjeldus
  • ajalehe tulevikuplaan (kuni 3600 tähemärki)

hiljemalt 2021. aasta 30. aprilliks kell 14  märgusõnaga „Müürileht”  SA Kultuurileht aadressil  Voorimehe 9, 10146 Tallinn või nõutud dokumendid ühes kaustas digiallkirjastatult e-aadressil info@kl.ee.

Täiendav info tel 503 5489