Foto: Aleksander Kelpman

Jumal ei lase üle

Eesti kristlikest kogudustest on hakanud viimastel aastatel üha enam populaarsust koguma baptistlik 3D kogudus. Müürileht osales kolme nädala jooksul koguduse jumalateenistustel ja seminaridel nii Tartus kui ka Tallinnas.

Kaine september. Lõpp. Mis saab oktoobris?

Kalendrisse vaadates nähtub, et september ongi kohe läbi. Võib vist juba öelda küll, et sain hakkama – sain lausa väga hästi hakkama! Ma mõtlen seda, et panin selle kuidagi enda kasuks tööle: leidsin lausa mingi valgustuse või paar. Ja mul oli nii huvitav.

Pohmell kui metafoor

Disclaimer: järgnevat artiklit ei tuleks võtta poliitilise arvamusloona. Pigem on see humanitaariuid ja -hämming, pseudofiloloogilis-semiootiline küsimus ilma olulisemate järeldusteta.

Kas septembris ei joogi?!

...Maia Tammjärv, kelle heitlustest saab septembri jooksul ka Müürilehe veebiväljandest lugeda. Ja nagu ütleb SeptembrisEiJoo...