Kapitalismijärgseid tulevikustsenaariume lahkavast Müürilehe mainumbrist võib leida intervjuu ajakirja Adbusters looja ning liikumise Occupy Wall Street initsiaatori Kalle Lasniga. Eesti juurtega Lasn on moodsa ajastu revolutsionäär, kes usub, et #OWS-liikumine aitas kaasa tuhandete noorte politiseerumisele üle maailma ning Zuccotti pargist ja Tahriri väljakult alguse saanud protsessid päädivad lõpuks mastaapse muutusega mõtteviisis.

Kalle Lasn. Foto: Adbusters

See ei juhtu aga üleöö – Lasni hinnangul eelneb sellele tõenäoliselt veel mitmeid kriise ja krahhe. Kui järgmine revolutsioon on veretu, siis peab see aga Lasni arvates algama paradigmanihkest majandusteaduses, kuhu on hädasti vaja juurde teadlasi, kes rahavoogudele lisaks oskaksid mõõta ka looduslikke ressursse.

Seejuures on Lasn Eesti suhtes ülikriitiline, nentides, et kaugelt paistab kätte Eesti peidetud fašistlik varjukülg, mis asetab meid kõrvuti pigem Ungari ja Poolaga, st Eesti ei suuda Lasni arvates ülejäänud maailma positiivsel viisil kõnetada. Lahendusena näeb Kanada kodanik Lasn Eesti oma Justin Trudeau esiletõusu ehk karismaatilist liidrit, kes paneks noori huvituma globaalsetest probleemidest. „Eesti ei saa jätkata saarena maailmas,” hoiatab Lasn.