Eesti riigi turvalisus ja majanduslik heaolu sõltuvad suuresti rahvusvahelisest koostööst ning teistest liberaalseid ja demokraatlikke väärtusi austavatest riikidest, keda Eesti võib oma sõpradeks pidada.

Kersti Kaljulaid. Foto: Renee Altrov

Seda tähtsamat rolli mängivad poliitikud, kes oskavad ja tahavad olla oma otsustes ja tegevustes kaugelevaatavad.

Müürilehe peatoimetaja Helen Tammemäe intervjuus Vabariigi Presidendiga tuleb juttu stabiilse joone ajamisest välispoliitikas, suveräänsuse kaitsmisest ning väärtuspõhisest otsustamisest.

Samuti väärinfo levikule vastu hakkamisest, avatud eestlusest ning e-riigi potentsiaalist hoida riigile lähedal ka väliseestlasi ja nende järeltulijaid.