Epideemia, mida tegelikult ei eksisteeri

Ühismeedia kasutamisega kaasnevatest sõltuvusilmingutest on võimalik ajakirjanduses pidevalt lugeda, kuigi tegelikult pole nii dramaatilisteks käsitlusteks põhjust. Sõltuvuslikuks kvalifitseerub väga väheste noorte ühismeedia kasutus. Pea täiesti on ununenud rääkida tehnoloogia positiivsetest aspektidest.

Radikaalsed ideed: Vivat Academia Corp. Inc. Ltd.

„Radikaalsete ideede” rubriigis tutvustame ideid, mida võib hea tahtmise korral nimetada äärmuslikeks. Eestis on tasuta kõrghariduse saamise võimalused 2013./2014. õppeaastal jõustunud haridusreformiga piirderõngasse tõmmatud ning mujal läänemaailmas võib kraadi omandamisest võlgadesse jäämata ainult unistada.

Süda süstla vastu

Vastuseis süstlavahetuspunktile, esikoht narkosurmade edetabelis, gentrifikatsioon, meeste ülikõrge riskikäitumine – need on kõigest mõned sümptomid, mis iseloomustavad neoliberaalse siirdeühiskonna patoloogiaid. Kui kaua me saame veel nendele läbi sõrmede vaadata?