Sissejuhatus interjööri

Järgmise arutelu eesmärk on otsida seoseid asjade ja piltide vahel ning vastata lõpuks ometi küsimusele, miks on virtuaalsete jänkukõrvadega selfid nii populaarsed.

Suur rahvaste brändimine

Kuigi rahvaste tuntus, kuvand ja rahvusvaheline positsioon on kaardistatavad ühikud, pole senimaani võimalik eristada, kui palju aitavad neile tegelikult kaasa riiklikud mainekujunduskampaaniad.

Artishoki veerg: Kultuuri püramiidskeem

Artishoki veerg on kunstikriitika blogi Artishoki ja Müürilehe koostöös valmiv veerg sellest, mis kunstiinimestel parasjagu südamel on. Seekord esitame kultuuri kohta spekulatiivse analüüsi Maslow-Ponzi meetodil.

Artishoki veerg: Tänavakunstist

Artishoki veerg on kunstikriitika blogi Artishoki ja Müürilehe koostöös valmiv veerg sellest, mis kunstiinimestel parasjagu südamel on. Seekordne kirjutis on osaliselt ajendatud Tallinnas silmatud reklaamplakatist „Tartus näeme”, mille visuaalset osa täidab tänavakunstniku MTO teos „Ms Reet”.