Ajakiri Teater. Muusika. Kino tähistab aprillis oma neljakümnendat sünnipäeva. Sel puhul vestlesid TMK peatoimetaja Madis Kolk ja Müürilehe peatoimetaja Aleksander Tsapov kultuuriajakirjandusest nii oma väljaannete vaatevinklist kui ka laiemalt.

Foto: Harri Rospu

Kas tänapäeva noored autorid on liiga korralikud? Milline on TMK ja Müürilehe kuvand kultuuriväljal? Millist rolli üks kultuuriajakiri või -leht täidab? Kelle jaoks kirjutatakse? Kuidas suhtuda silmakirjalikkusesse ja sisuturundusse?

„Mina isiklikult ei tunne sellepärast kellegi vastu veel automaatset sümpaatiat, et ta teeb midagi keldris sissepoole pööratult, omaette või teistmoodi. Teistmoodi tegemine võib olla veel tüütum ja klišeelikum kui peavoolustunud kultuur, mis mitte üksnes et ei häbene teesklust, vaid suisa elatub sellest.”

Aleksander Tsapov

TMK juubelinumbris ilmunud vestlus on loetav siin.