Kultuuriminister Indrek Saar allkirjastas 25 000 euro suuruse toetuse Narva kunstiresidentuuri keskuse projekti väljaarendamiseks. Riigi toel Narva loodava keskuse roll on aidata kaasa eri kultuuride sünergia loomisele ning viia uus ja inspireeriv keskus rahvusvahelise kunstimaailma kaardile.

Loodav Narva residentuurikeskus ühendab endas loomemaja ja näituseasutuse, et luua eri valdkondade koostööd soosiv loomekeskkond. Samuti toetab valmiv loomemaja oma hariduslike tegevustega lõimumist, kuna kaasatavate osalistena nähakse nii kunstitudengeid, kohalikke koolinoori kui ka aktiivseid linnakodanikke.

„Riigi abiga valmib Narvas rahvusvaheline residentuurikeskus, kus hakkavad töötama ja oma loomingut tutvustama silmapaistvad kunstnikud nii Eestist kui ka mujalt maailmast,” ütles kultuuriminister Indrek Saar. „Vaieldamatult elavdab selline residentuurikeskus ühelt poolt kohalikku kultuurielu, teisalt loob see kunstimaailma kaardile uue ja inspireeriva loomekeskkonna,” märkis kultuuriminister.

Keskuses leiavad kodu töökojad, ateljeed, eluruumid, raamatukogu, näitusepind ja kohvik.

Loome- ja külastuskompleks asub ajaloolise Narva miljööväärtuslikul alal, Kreenholmi kvartalis ajaloolises historitsistlikus stiilis 1326-ruutmeertisesse villas, aadressil Joala 18. Sõjajärgsel ajal kasutati villat kultuurimaja ja raamatukoguna, kuid alates 2008. aastast on hoone olnud püsiva funktsioonita. Maja esimene korrus kohandati 2014. aasta sügisel näitusepinnaks, mis võimaldab seal juba käesoleval aastal läbi viia näitusi, meistriklasse, loenguid ja muid avalikke üritusi.

Projekti juhib Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus koostöös Narva Gate OÜga, lisaks on sõlmimisel hea tahte lepped mitmete koostööpartneritega nagu Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Eesti Kunstnike Liit, Kumu kunstimuuseum, Narva muuseum ja Tartu Ülikooli Narva Kolledž. Projektis osalemise vastu on huvi üles näidanud ka Narva ettevõtjad.

Narva kunstiresidentuuri keskuse etapiviisiline valmimine on planeeritud 2018. aasta lõppu.