Seminarisari Semiosalong toimub korraga nii Tartus kui Tallinnas: esimeses on ühiseks teemaks reaal- ja loodusteaduste ühendamine humanitaariaga ning viimases antropoloogilise ja semiootilise uurimismeetodi ühisosa – osalusvaatlus. Semiosalong avab oma viienda hooaja sel kolmapäeval, 4. veebruaril kell 19.00 nii Tartus kui Tallinnas.

Tallinnas on Semiosalong osa Eesti Humanitaarinstituudi antropoloogia bakalaureuseõppekavast, sellest ka tsükli nimetus: ainekood HIA6107.

Tallinna Semiosalong toimub uues asukohas, lokaalis Paar Veini (Sauna 1) ning esimeses seminaris astub üles EHI antropoloogiaõppejõud Carlo Cubero, kes näitab filmi „Mangrove Music” (60 min) ning kõneleb Culebra saare muusikute identiteediloomest Kirde-Kariibidel. Filmi põhjal arutletakse audiovisuaalse meedia metodoloogiliste probleemide üle antropoloogilises uurimistöös. Seminar on inglise keeles ja kõikidele huvilistele tasuta.

Carlo Cubero on Tallinna Ülikooli sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia dotsent.

Hooaja avaüritusel Tartus Arhiivis astub üles biosemiootik Kalevi Kull, kes võtab vaatluse alla Eesti teooria – teema, millega tegeleti koos Marek Tammega Eesti Humanitaarinstituudi konverentsi raames ja millest valmis ka ühine artikkel.

Kolmapäevased Semiosalongid Facebookis: Tallinn ja Tartu.