Välisministeerium kuulutas täna välja avatud taotlusvooru teavitusprojektidele Eestis ja vabatahtlike lähetamiseks arengumaadesse.

Välisministeerium

Välisministeerium

Projektide elluviimise ajavahemik on 2015–2016 ning projektid peavad aitama kaasa Eesti elanikkonna arengukoostööalase teadlikkuse kasvule ja arengumaade probleemide paremale mõistmisele. Vabatahtlikud peavad sihtriikidest naastes läbi viima oma kogemusi tutvustavaid üritusi.

Toetust võivad taotleda: valitsusasutused või selle hallatavad asutused; kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused; Eesti Vabariigis registreeritud muu juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarvemaht on kokku 250 000 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. detsember 2014 kell 17.00.

Arengukoostöö on Eesti välispoliitika oluline ja lahutamatu osa. Eesti on arengukoostööga tegelenud alates 1998. aastast, mil valitsuse reservist eraldati esimest korda vahendid arengukoostöö rahastamiseks. Aastate jooksul on Eestist kujunenud doonorriik, kes teiste demokraatlike riikide kõrval aitab rahvusvahelisel tasandil kaasa maailma üldise stabiilsuse ja heaolu kasvule. Ka Eesti kodanikeühenduste tegevus on muutunud järjest aktiivsemaks ja rahvusvahelisemaks. Samuti on Eesti elanikud järjest enam valmis panustama teiste riikide arengu toetuseks.

Taotlusvormid, arengukava, rahastamise tingimused ja kord ning lisainfo on kättesaadavad välisministeeriumi kodulehelt.