Täna, 19. juunil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimuuseumis näitus „Arheoloogiafestival – kihistusi pildist ja ruumist”. Avamisel leiab aset ka muusikaline performance Kogutud Taimede Salongis. Näitus on avatud 20. juunist 24. augustini.

Anu Vahtra installeerimas näituse tarbeks oma uut teost „Illusioon, moonutatud perspektiiv, tasakaalu puudumine, teine dimensioon I”. Foto: Maria Arusoo

Anu Vahtra installeerimas näituse tarbeks oma uut teost „Illusioon, moonutatud perspektiiv, tasakaalu puudumine, teine dimensioon I”. Foto: Maria Arusoo

„Arheoloogiafestival – kihistusi pildist ja ruumist” tõukub kinnisideelisest suhtest oleviku „viltuste” olukordade vastu ja püüab neid reflekteerida, heites pilgu aja ja ruumi erinevatesse kihistustesse. Küsimuse alla seatakse representatsiooni olemus – maailma ja selle kujutamise keerukus. Näitus kulgeb läbi erinevate tasandite, dekonstrueerides füüsilise ja vaimse ruumi, püüdes arheoloogilise meetodi abil jõuda lähemale teadmisele, kuidas maailma kujutada või kas see üldse võimalik on. Näituse mõtestamisel on määravaks sisemise ja välimise, pärismaailma ja muuseumimaailma dialektiline suhe.

Näitus keskendub mälu, ajaloo ja ajalooliste narratiivide mõistetele. Siin kohtuvad linn ja muuseum, paljastatakse näitusemaastiku kihistused, kuhu kuuluvad kunst, vaataja ja arhitektuur, ning lõpuks ühinevad eluga lahutamatult loodus ja kunst. Vaatluse all on koha ja mälu omavaheline suhe ning ruumilise ja esteetilise kogemuse mõju inimese identiteedile. See näitus on rännak läbi muuseumi maastiku, mis toob nähtavale tänase päeva arheoloogia – mineviku ja tuleviku ühtekukkumise – kus selgub, et aeg on korraga mööduv ja lenduv ning ladestuv ja kuhjuv.

Näitusel osalevad kunstnikud: Kaisa Eiche & Urmo Mets, Elmgreen & Dragset, Dénes Farkas, Cyprien Gaillard, David Ferrando Giraut, Paul Kuimet, Ragnar Helgi Ólafsson, Triin Tamm, Simon van Til, Salla Tykkä, Anu Vahtra ja Mare Vint.

Näitusega kaasneb publikatsioon „Entry Points. Stories of the Leaning House”. Kogumikus on avaldatud Anu Vahtra visuaalne essee „Museum 1-5” ning Kaisa Eiche, Ragnar Helgi Ólafssoni, Tanel Randeri ja Valentinas Klimasauškase esseed, proosa ja luule. Raamatu kujundas Mikk Heinsoo.

Näituse tiim: Marika Agu (koordinaator); Mikk Heinsoo (graafiline disainer); Tõnu Narro, Kaarel Narro, Kristjan Nagla, Olavi Sander, Arvi Kuld (installatsioon); Hanna-Liis Kont, Solveig Jahnke, Ruta Rannu (kommunikatsioon ja avamine); Sten Ojavee, Rebeka Põldsam (kuraatori assistendid); Ago Teedema (raamimine), Nele Ambos (konservaator); Kadri Asmer (graafika kogud).

Näituse korraldajad on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Tartu Kunstimuuseum.

Näituse leht Facebookis.