Ukraina sõda on käivitanud Eestis tõelise annetamisbuumi. Kuna eestlased pole varem innukalt annetanud, kuluvad marjaks ära mõned näpunäited, mis aitavad igast annetatud eurost abivajajate jaoks maksimumi välja pigistada.

Ukraina toetuseks korraldatud heategevuslik kontsert Viljandis. Foto: Elmo Riig / Sakala / Scanpix Baltics

2019. aasta CAF-i (Charities Aid Foundation) kümme aastat kokku võtva raporti põhjal oli Eesti Maailma Aitamise Indeksi nimekirjas 126 riigi seas 95. kohal. 2021. aasta uuringus oleme küll 84. kohal, kuid paraku osales uuringus vähem riike, nii et meie positsiooni paranemine on vaid näiline. Annetame eestlastena nukralt vähe, samas kui elame heaoluühiskonnas ning võiks arvata, et annetamine ei tohiks paljudele enam üle jõu käia. Muuseas, viimase raporti põhjal polnud suurimad annetajad ameeriklased, uusmeremaalased ega hollandlased nagu tavaliselt, vaid vaesest riigist pärit indoneeslased!

Mulle näib, et Ukraina-Venemaa sõja valguses on eestlased annetanud rohkem kui eales varem. Samas, nagu arvata võiski, jääb paljudel efektiivse annetamise haridusest vajaka. Proovin selle hariduslünga selle väikese kirjutisega korvata. Keskendun oma analüüsis ukrainlaste toetamisele, kuid need mõtted laienevad annetamisele laiemalt. Kirjutangi lootuses, et annetamine kujuneb eestlaste igakuiseks harjumuseks.

Sellest annetamise ABC-st võiks kasu olla mitte ainult potentsiaalsetel annetajatel, vaid ka ajakirjanikel, kes kujundavad inimeste arvamust annetamisest. Näiteks Delfi veebilehel on üleskutse annetada mitmetele heategevusühingutele, kuid seal ei ole põhjendatud, miks peaks inimesed just nendele organisatsioonidele raha andma. Selle ABC koostamisel olen eelduseks võtnud utilitaristliku printsiibi, mille kohaselt võiks annetus võimalikult palju head teha või võimalikult palju inimkannatusi vähendada. 

Mina isiklikult ei lähtu annetamisel alati (vaid) sellest printsiibist, sest leian, et on oluline panustada ka kogukondadesse, millesse kuulun. Dewey demokraatlikku printsiipi järgides – et inimesed võiksid panustada kogukondadesse, millesse nad kuuluvad – olen teinud püsiannetuse Eesti Toidupangale, olgugi et sellesama raha eest saaksid näiteks Jeemenis palju rohkemad inimesed palju pikemat aega söönuks. Igakuisel annetamisel (iga kuu valin välja uue heategevusühingu) püüan lähtuda siiski utilitaristlikust printsiibist ja annetan näiteks Save The Children heategevusorganisatsioonile, et toetada jeemeni lapsi. 

Kui soetad toitu ja muud vajalikku ning annetad selle Punasele Ristile Eestis, siis sinu panus on väiksem, võrreldes sellega, kui annetad sama summa Punasele Ristile Ukrainas.

Väike annetamise ABC

a.      Kontrolli üle, kellele sinu raha läheb.

b.      Mõtle, milline organisatsioon saab sinu annetatud eurodest kõige rohkem kasu.

c.       Kontrolli üle, kuidas sinu raha kasutatakse.

Kes edasi ei viitsi lugeda ning minu analüüsi süveneda, siis minu kaks põhilist utilitaristlikku soovitust Venemaa-Ukraina sõja kontekstis on järgmised:

1) Anneta pigem raha kui toitu ja asju.

2) Anneta Punasele Ristile, Mondole, World Central Kitchenile või mõnele pagulaskeskusele Moldovas.

Et mitte petturite ohvriks langeda ja teha nii, et annetatud summa võimalikult targasti ära kasutataks, võiksid enne annetuse tegemist esitada endale mõned kontrollküsimused. 

A. Kas tegemist on legitiimse heategevusühinguga?

Vajadusel kontrolli kasvõi mitu korda, kellele sinu raha tegelikult läheb. Ka Ukraina sõjakriisi käigus on loodud mitmeid erinevaid liba veebilehti – näiteks http://ukrainesolidarity.org/ –, mis heausklike inimeste arvelt alatult rikastuda püüavad. Et vältida oma raha valesse kohta paigutamist, võiksid guugeldada organisatsiooni nime. Kui tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga, siis on ta arvatavasti olemas Charity Navigatoris. Mõned libaveebilehed meenutavad vägagi tõelise heategevusühingu veebilehte. Näiteks võib libaveebilehe aadress olla heategevus123.org, aga tõelise heategevusühingu veebilehe aadress seevastu heategevus.com  – erinevus veebilehtede vahel võib peituda mõnes tähes või numbris. Sealsamas Charity Navigatoris on lingitud usaldusväärsete veebilehtede aadressid. 

B. Kas heategevusühing tegeleb kõige pakilisema probleemiga?

Jah, ukrainlased vajavad praegu sinu toetust, aga ka mujal maailmas on inimkannatusi, mida sul oleks võimalik annetades leevendada. Kuna euro kurss on praegu väga hea, siis näiteks Aafrika riikidesse annetades teed praegu eriti suure heateo. Kui aga tahad toetada Ukrainat, siis võid mõelda, milline probleem vajab praegu kõige pakilisemalt lahendamist. Selleks võib olla humanitaarkriis Poola-Ukraina piiril, meditsiinisüsteemi toetamine sõjarindel või pagulaste aitamine Moldovas (praegu oleks mõttekam annetada pigem pagulaskeskustele Moldovas kui Eesti Pagulasabile, sest tegemist on kõige vaesema riigiga Euroopas ning neil on elanikkonna arvu kohta kõige rohkem Ukraina põgenikke).

Praegu oleks mõttekam annetada pigem pagulaskeskustele Moldovas kui Eesti Pagulasabile, sest tegemist on kõige vaesema riigiga Euroopas ning neil on elanikkonna arvu kohta kõige rohkem Ukraina põgenikke.

C. Kui kuluefektiivne heategevusühingu tegevus on?

Esimene aspekt puudutab sinu tegevust annetamisel – kui soetad toitu ja muud vajalikku ning annetad selle Punasele Ristile Eestis, siis sinu panus on väiksem, võrreldes sellega, kui annetad sama summa Punasele Ristile Ukrainas. Nemad soetavad näiteks linad-tekid ja toidu Poola hulgilaost (meenutagem euro kurssi) ning saavad sama summa eest palju-palju rohkem Ukrainale vajaminevaid asju pakkuda. Lisaks on ka transpordikulu väiksem. Teine aspekt puudutab heategevusühingut ennast. Erinevad organisatsioonid kasutavad annetatud summat erinevalt. Mõni organisatsioon kulutab 20% administreerimiskuludele, mis näitab enamasti, et see organisatsioon ei ole kuigi kuluefektiivne. Nii kuluefektiivsust kui ka organisatsiooni tegevuse läbipaistvust saad kontrollida Charity Navigatorist.

Kohalike Eesti organisatsioonide kohta on informatsiooni kuluefektiivsusest ja läbipaistvusest aga keeruline leida. Sel juhul võiksid organisatsioonile ise kirjutada. Ka Eesti Efektiivse Altruismi veebilehelt võid leida kasulikku informatsiooni. Nemad näiteks soovitavad annetada MTÜ Mondole, mis tegutseb praegu ka Ukraina rindel. Rohkem informatsiooni kulutõhusa annetamise kohta Eestis leiad ka annetatargalt.ee veebilehelt.

Olulised veebilehed

Charity Navigator 

Punane Rist Ukrainas 

Eesti Efektiivne Altruism

Anneta Targalt fond – sinu eest tehakse efektiivseks annetamiseks vajalik töö, mida olen ülal kirjeldanud, ning saad teha ka igakuise püsiülekande, nõnda et annetamine nõuab sinult eriti vähe vaeva.

Mondo kaudu Ukraina Heaks annetamine

Christian Response to Eastern Europe – pagulasabi Moldovas

World Central Kitchen – kui annetad praegu World Central Kitchenile, siis TripAdvisor Foundation duubeldab sinu annetatud summa.

Eesti Pagulasabi