Kultuuriminister Rein Lang moodustas ekspertidest koosneva nõukogu, kelle ülesandeks on teha ettepanekuid digitaalse kultuuripärandi säilitamise korralduslike küsimuste lahendamiseks. Samuti hakkab loodud nõukogu nõustama mäluasutuste juhte kaasaegsete ja tulevikku suunatud tehnoloogiate kasutamisel.

Digitaalse kultuuripärandi nõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kuhu kuuluvad Eesti Infotehnoloogia Kolledži lektor Linnar Viik, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Tiit Paananen, Riigi Infosüsteemi Ameti rahvusvaheliste suhete juht Luukas Kristjan Ilves, Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi osakonna juhataja Raivo Ruusalepp, Kultuuriministeeriumi infotehnoloogiabüroo juhataja Indrek Eensaar, Rahvusarhiivi digitaalarhiivi direktor Lauri Leht ja Telia Sonera, EMT tehnoloogiadirektor Tiit Tammiste. Asendusliikmeteks on märgitud Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik Marju Reismaa ja audiovisuaalvaldkonna peaspetsialist Indrek Ibrus ning Rahvusarhiivi riigiarhiivi direktor Toivo Jullinen. Nõukogu tööd juhib kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits, nõukogude koosolekuid protokollib raamatukogunõunik Ülle Talihärm.

Nõukogu esimene kohtumine toimub 22. novembril, mil on arutluse all mäluasutuses juba digiteeritud ja veel digiteerimist ootava kultuuripärandi mahud, mäluasutuste digiteerimise prioriteedid, võimalused ja planeeritud tegevused.