Kultuuriministeerium kuulutas välja rahvusvähemuste kultuuriühingute toetusprogrammi 2014. aasta taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. detsember.

Programmi eesmärk on arendada Eestis elavate rahvusvähemuste, sh hõimurahvaste kultuuriseltside ja kunstikollektiivide kultuuri- ja haridusalast tegevust, aidata kaasa etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele ning professionaalse taseme tõstmisele Eestis, toetada rahvusvaheliste kontaktide ja ühise inforuumi teket.

Toetust võivad taotleda nii mittetulundusühingud, sihtasutused kui ka kohaliku omavalitsuse üksused ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Kultuuriministeerium eraldab rahvusvähemuste kultuuriühingutele 2014. aastal 80 000 eurot.

Täpsema info programmi kohta leiab siit.