Täna, 24. augustil kell 18 avatakse Kumu 5. korrusel näitus „Rändurid. Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis“, mis kajastab reisimist piirkonnas, kus reisimisvabadus oli veel hiljuti luksus, mida said endale lubada vaid väga vähesed.

Adéla Babanova. Tagasipöördumine Adriaporti. Videostill. 2013. Kunstniku ja PRAGOPROJECTi loal

Adéla Babanova. Tagasipöördumine Adriaporti. Videostill. 2013. Kunstniku ja PRAGOPROJECTi loal

24 kaasaegset kunstnikku, kes on pärit endisest Nõukogude Liidust, selle satelliitriikidest või endisest Jugoslaaviast esitavad oma nägemusi inimeste, kaupade ja ideede liikumisest Kesk- ja Ida-Euroopa ning muu maailma vahel. Nad räägivad lugusid puhkusereisidest, pikematest rännakutest kui ka ühest riigist teise elama asumisest. Nad jutustavad külma sõja aegsetest suletud piiridest Euroopas ja kapitalismi edenemisest tingitud järjest kiirematest arengutest 21. sajandil. Nii reisisellid kui väljarändajad jagavad oma isiklikke kogemusi, mis on saadud eri keelte ja kultuuride vahel liikudes, ning esindavad praegusel natsionalismi tõusu ja sisserände vastaste meeleolude leviku ajastul nii vajalikku vaatenurkade paljusust.

„Rändajad“ tõstab esile reisimise rikastavat mõju, ent polemiseerib samas nende pingete üle, mis paratamatult tekivad reisimise poeetika ja väljarännet tingiva poliitilise tegelikkuse vastasseisu tõttu. Näitus käsitleb mobiilsust kui tänapäevase elukorralduse tüüpilist nähtust, tõmmates paralleele selle pealesunnitud mobiilsusega, mis oli määrav jõud Ida-Euroopa kodanike eelmiste põlvkondade jaoks, pakkudes sel moel üht võimalikku lähenemist kaasaegse post-sotsialistliku identiteedi olemusele ─ see on kujunenud nende kaht tüüpi mobiilsuse kokkupuutepunktis.

Näitusel on esindatud erinevad kunstimeediumid: maal, objektid, tööd paberil, fotod, installatsioonid, video ja multimeedia. Kõik teosed on valminud pärast 2000. aastat ja autoriteks on Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Venemaa, Serbia, Albaania, Kosovo, USA, Ühendkuningriigi ja Eesti kunstnikud. Kaks Eesti kunstnikku, Flo Kasearu ja Karel Koplimets, tulevad välja spetsiaalselt selle näituse tarvis valmivate uute projektidega. Näitusel on eksponeeritud ka C.T.Jasperi ja Joanna Malinowska suuremõõtmeline installatsioon „Halka/Haiti 18 48′05′′N 72 23′01′′W“, mis oli väljas 2015. aastal toimunud 56. Veneetsia biennaalil Poola paviljonis. Enamik 24 kunstnikust ei ole oma töödega varem Eestis esinenud.

Näitusega „Rändurid” kaasneb samanimeline raamat, kuhu on panustanud kõik näitusel osalevad kunstnikud, jagades oma isiklikke kogemusi migrantide ja ränduritena. Raamatus on ka ülevaade näitusest ning kuraatori essee, mis selgitab mobiilsust ja natsionalismi puudutavaid küsimusi postsotsialistlikus kontekstis. Raamatu on kirjastanud Lugemik ja kujundanud Stuudio Stuudio. Näituse avamisel on raamat müügil esitluspäeva soodushinnaga.

Täna enne näituse avamist, kell 16:30 toimub näitusel ingliskeelne kuraatorituur Magdalena Moskalewiczi juhtimisel. Vaataja ees avanevad reisimise ja rändamise kõikvõimalikud vormid Ida-Euroopa minevikust ja olevikust, mida täiendavad eesti kunstnike reisimütoloogiad.

Loe näituse kohta lisa Kumu kodulehel.
Üritus Facebookis.