Eesti Elektroonilise Muusika Selts tuleb sellel hooajal veel ühe korra koopast välja, et pidada neljapäeval, 3. juunil Raamatupoes Puänt loeng silmapaistvatest naistest elektroonilises muusikas.

Else Marie Pade. Foto: YouTube’i kuvatõmmis

Else Marie Pade. Foto: YouTube’i kuvatõmmis

Else Marie Pade, Daphne Oram ja Laurie Spiegel on vaid ühed mitmetest edukatest naiselektronmuusikutest, kes on kujundanud elektroonilise muusika arengu käekäiku. Neist ja teistest olulistest naistest annab põgusa ülevaate Doris Hallmägi, tuues välja olulisi aspekte naispioneeride loomingus ja tehnilises innovatsioonis. Põhirõhk on muusikute uuendusmeelsusel ning kompositsiooninäidetel, asetades need ajastu konteksti.

„Seltsis üritame regulaarselt läbi viia elektroonilist muusikat tutvustavaid loenguid. Ühe teemana arutasime kunagi naiste positsiooni elektroonlise muusika arengus. Teemat uurides keskendun eelkõige elektroonika ja elektroonilise muusika arengule erinevatel ajajärkudel ning kuidas naised ajastut trotsides on selles märkimisväärset saavutanud,” kommenteerib teemavalikut Doris Hallmägi, kes on Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ja Eesti Elektroonilise Muusika ansambli EMA liige ning lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias elektroakustilise heliloomingu eriala.

Üritus Facebookis.