20. juunil tähistatakse meilgi maailma pagulaste päeva, alapealkirjaga „Suur põgenemine”. Eestist pages 1943.–1944. aastatel Punaarmee eest üle 70 000 inimese, umbes 6000 inimest hukkus. Balti riikidest kokku põgenes ligi miljon inimest.

Põgenikud väikelaeval „Triina”, mis lahkus Tallinnast 19. septembril 1944, pardal ligikaudu 450 eestlast ja 80 rannarootslast. Foto: estonica.org

Põgenikud väikelaeval „Triina”, mis lahkus Tallinnast 19. septembril 1944, pardal ligikaudu 450 eestlast ja 80 rannarootslast. Foto: estonica.org

Maailma pagulaste päeval uuritakse, milline on olnud II maailmasõja pagulaste saatus ning missugusi paralleele saab tõmmata praegu maailmas toimuvaga. Kaugus ja lähedus ei olegi nii kivisse raiutud suurused, ei ajalisel ega ruumilisel teljel.

Programm Lennusadamas algab kell 12.30 filmiga „Balti saaga” (2000), paralleelselt samal ajal on huvilistel võimalik osaleda Lennusadama haridusprogrammi kuuluvas rollimängus „Jõuluks oleme tagasi”. Kujutle, et on aasta 1944. Oled sunnitud Eestist põgenema. Sinult võetakse su pass, kaotad kõik oma asjad. Kuidas käitud? Muuseumi giidi juhatusel mängitakse läbi Teise maailmasõja pagulase teekond põgenikelaagrisse.

Näidatakse ka taanlaste lühidokki „Kurbuse meri – lootuse meri” (2018) Süüria perest, kes on sunnitud üle Vahemere põgenema, sest kodumaal ähvardas neid ISIS. Samuti saame näha 1991. aasta Andres Sööti film „Põgenemine” – haruldaste filmikaadritega tagasivaadet eestlaste ja rannarootslaste suurele põgenemisele Punaarmee eest Rootsi ja Saksamaale.

Lisaks rikkalikule filmiprogrammile pakub päev arutelu teemal „Pagulaskriisid Eesti ajaloos ja tänapäeval”, ekskursiooni „Suur paadipõgenemine”, terve päeva on avatud ka näitus „Eesti Rändeajastul”.
Maailma pagulaste päeva korraldavad ÜRO Pagulasameti Põhja-Euroopa esindus, Eesti Meremuuseum, Eesti Pagulasabi, Eesti Inimõiguste Keskus, IOM Estonia, Inimõiguste Instituut ja Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt.

Sissepääs muuseumipiletiga.

Lisainfot leiad Lennusadama kodulehelt.
Loe ka äsja valminud ÜRO pagulasameti raportit 2017. aasta kohta.