Tartu Kunstimuuseum alustab mahuka arhiiviprojektiga, mille eesmärk on viimase veerandsajandi jooksul linna kunstnike ja kunstieluga seotud pildilise, tekstilise ja suulise arhiivi kokkukogumine, selle organiseerimine, läbitöötamine ning võimalikult suurel määral kättesaadavaks tegemine.

Pilootprojektina on tähelepanu keskmes Tartus aastatel 1988–2013 tegutsenud näitusepaigad, et talletada süsteemsesse arhiivi sellised Tartu kunstielu legendid nagu Sinimandria, Illegaard, Legend ja OBU. Sellega seoses kutsub muuseum materjale jagama kõiki, kes Tartu kunstieluga sel perioodil seotud on olnud. Eriti oodatud on:

  • kõiksugu näitusepaiku puudutav fotomaterjal;

  • erinevad näitustega seotud infomaterjalid (flaierid, kutsed, plakatid);

  • isiklikud mälestused;

  • info sel perioodil tegutsenud Tartu kunstnike loomingu kohta;

  • näitusepaikade ja seal toimunud näitustega seotud esemed.

Täpsemat infot saab e-posti aadressil triintulgiste@gmail.com.