Kes on „venelane”?

Kes on „venelane”?

Kui ma olen terve elu eestis elanud, räägin eesti keelt, olen eesti kodanik ja pean eestimaad oma koduks, kas ma olen siis venelane?

Kui ma leian, et mu välismaal elavad rahvuskaaslased peaksid ka asukohamaal hoidma sidet oma sünnipärase kultuuriga, kas ma olen siis venelane?

*

Kui ma kahtlustan, et kui kellelgi läheb midagi halvasti, oli ta selle arvatavasti ära teeninud, kas ma olen siis eestlane või venelane?

Kui ma ei soovi rääkida sellest, mida ma nõukogude ajal tegin, kas ma olen siis eestlane või venelane?

Kui ma joon, et tunda end korrakski enesekindla, väärtusliku, vabana, kas ma olen siis eestlane või venelane?

Kui ma arvan, et eestit kirjeldavad viimasel ajal kõige paremini vene filmid, kas ma olen siis eestlane või venelane?

Eestimeelne või venemeelne?

Kui ma lisan tegelasele vene aktsendi, sest see garanteerib publiku naeru, kas ma olen siis eesti- või venemeelne?

Kui ma tahan kaasamise märgina viia Ida-Virumaale vangla ja politseikooli, kas ma olen siis eesti- või venemeelne?

Kui ma arvan, et pronkssõduri teisaldamine toimus rumalalt ja jõhkralt, kas ma olen siis eesti- või venemeelne?

Kui ma tunnen muret eesti iibe pärast, aga ei reageeri kuuldes, et enamik vene koolide gümnaasiumiõpilasi tahab riigist lahkuda, kas ma olen siis eesti- või venemeelne?

*

Kui ma räägin rahvusvahelistest seadustest ainult siis, kui on endale kasulik, kas ma olen siis eesti- või venemeelne?

Kui ma pean euroopat nõrgaks ja venemaad tugevaks, kas ma olen siis eesti- või venemeelne?

Kui ma ei tohiks eesti spordi pettusi avalikustada, sest need kahjustaksid meie mainet, kas ma olen siis eesti- või venemeelne?

Kui ma sarjan venemaa režiimi, aga toetan autoritaarset juhtimist, sõjalist retoorikat ja vähemuste tõrjumist, kas ma olen siis eesti- või venemeelne?

Eestlane või venelane?

Kui ma võtan agressiivse hoiaku, et inimesed ei oleks mu enda vastu agressiivsed, kas ma olen siis eestlane või venelane?

Kui ma usun, et mina käitun nii keskkonna survel, aga teised oma olemusest lähtuvalt, kas ma olen siis eestlane või venelane?

Kui ma hindan üleolekut ja võimu, hoolimata viisist, kuidas see saavutatakse, kas ma olen siis eestlane või venelane?

Kui ma ei suuda kujutleda ühiseid ideaale, mis ei pärineks minevikust, kas ma olen siis eestlane või venelane?

*

Kui ma hääletan 20 aastat ühe rahvusgrupi poolt või vastu, kas ma olen siis eestlane või venelane?

Kui mu suhtumine teistesse rahvustesse peegeldab ka seda, kuidas ma käitun oma rahvuskaaslastega, kas ma olen siis eestlane või venelane?

Kui ma pean keskenduma välisvaenlasele, sest muidu jääksin silmitsi iseendaga, kas ma olen siis eestlane või venelane?