Duona alustanud, kuid mõned aastad tagasi Michael Wollenhaupti sooloprojektiks saanud Ancient Methodsi loomingu võiks asetada mõtteliselt teljele, mille ühes otsas on industrial ja teises techno.

Sellise telje keskpunkti ümbruses tegutsedes on AM balansseerinud juba kümme aastat osavalt mõlema žanri kokkupuute piiril, tegemata seejuures liiga suuri kõrvalekaldeid kummalegi poole. Kui lisada veel esimesega risti olev y-telg, mille üks ots määrab tunnetuslikul skaalal ära minevikulisuse ja teine modernsuse, võiks tekkinud koordinaatteljestiku nullpunkti ümbrust nimetada isegi AMi formaalseks definitsiooniks. See isikupärane agressiivse sound’i ja ajaloolise temaatika kombinatsioon, mida Wollenhaupt on varasematel EPdel ehitanud, on kristalliseerunud täispikal albumil „The Jericho Records” tugevaks kontseptuaalseks tervikuks. Nagu pealkirigi reedab, on plaadi alusmaterjaliks Vanast Testamendist pärit Jeeriko linna langemise lugu, mis on Wollenhaupti käsitluses jaotatud 14 peatükiks. Kuigi meeleolu mõningal määral varieerub, jäävad plaati kandma domineeriv ja halastamatu 4/4 bassirütm ning distortion-pedaalide müriaadi töödeldud helid ja vokaalid. Siiski lubatakse ka väiksemaid ekskursse ja kuulaja juhitakse vahepeal nii muslimgauze’ilikele radadele („The City Awakes”) kui ka ambient’likele helimaastikele („In Silence”). Olgugi et AMi suunitlus on laiemas perspektiivis ikkagi klubimuusika, suudab ta antud albumiga huvi hoida ka argisemates situatsioonides kuulates. Täitematerjal siin puudub.