Eesti Ajaloomuuseum otsib oma meeskonda toimekat ja muuseumielu ühe vastutusrikkama valdkonna juhtimisest huvitatud teadusdirektorit.

Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone. Foto: Vahur Lõhmus.

Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone. Foto: Vahur Lõhmus.

Eesti Ajaloomuuseum on suuremaid ja väärikamaid mäluasutusi Eestis. Unikaalsed kogud, mitmekülgne näituse- ja uurimistöö, ajaloolised hooned ja väliekspositsioonid moodustavad ühe silmapaistvaima muuseumi Eestis. Keskaegne Suurgildi hoone Tallinna vanalinnas 2011. aastal avatud uue püsinäitusega „Visa hing. 11 000 aastat Eesti ajalugu” ja Kloogale rajatud väliekspositsioon „Klooga laager ja holokaust” on toonud muuseumile laialdast tunnustust ka väljaspool riigi piire. Ees seisab Maarjamäe suvemõisakompleksi arendamine nüüdisaegseks muuseumikeskkonnaks, mis pakub võimalusi osaleda lähiaastate ühes põnevamas muuseumiprojektis.

Teadusdirektori peamisteks ülesanneteks on: Eesti Ajaloomuuseumi teadus- ja kogude osakonna töö korraldamine ja juhtimine sh ajakava planeerimine ning eelarvete koostamine; muuseumi arenguplaanide välja töötamine ja ellu rakendamine koostöös kommunikatsiooniosakonnaga; muuseumi kogude ja kogumispoliitika arendamine; uurimisprojektides ning näituste kontseptsioonide väljatöötamisel osalemine ja koostööpartneritega suhtlemine; konverentside ja teaduspäevade korraldamine; trükiste väljaandmise korraldamine; Eesti Ajaloomuuseumi esindamine kodu- ja välismaal.

Kandidaadilt oodatakse: doktorikraadi ajaloo või kultuuriajaloo valdkonnas; projektijuhtimise ja/või meeskonnatöö kogemust; tugevat organisaatorivõimet ja planeerimisoskust; väga head suhtlemis- ja esinemisoskust; kohusetundlikkust, usaldusväärsust ja algatusvõimelisust; väga head väljendusoskust nii kõnes kui kirjas; eesti keele oskust kõrgtasemel ja vähemalt kahe võõrkeele oskust kõnes ja kirjas.

Kindlasti on selle ametikoha puhul kasuks eelnev juhtimiskogemus kultuurivaldkonnas ja rahvusvahelised kontaktid muuseumimaastikul.

Kandideerimistaotlused on oodatud 20. novembrini 2014 koos palgasoovi ja motivatsioonikirjaga e-posti aadressile post@ajaloomuuseum.ee.