Kultuuriministeerium kuulutas täna välja konkursi arhitektuuri- ja disaininõuniku ametikohale, avalduste esitamise tähtaeg on 5. november.

Praegune arhitektuuri- ja disaininõunik Yoko Alender. Foto: Ave Maria Mõistlik

Praegune arhitektuuri- ja disaininõunik Yoko Alender. Foto: Ave Maria Mõistlik

Arhitektuuri- ja disaininõuniku ülesanne on arhitektuuri- ja disainivaldkonna ning sellel alal tegutsevate institutsioonide tegevuse analüüsimine, valdkonna arengukava koostamise ja elluviimise koordineerimine, valdkonna arendamiseks suunatud Euroopa Liidu vahendite väljatöötamises ja nende rakendamises osalemine, koostöövõrgustiku arendamine, valdkonna rahvusvahelistumise edendamine ning osalemine selle tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõude koostamises.

Kandidaadil peab olema soovitavalt erialane, riiklikult tunnustatud kõrgharidus ning eelnev töökogemus arhitektuuri- või disainivaldkonnas vähemalt kaks aastat. Ta peab väga hästi tundma Eesti arhitektuuri- ja disainivaldkonda, valdama kõrgtasemel vähemalt ühte võõrkeelt, olema hea suhtlemis- ja väljendusoskuse ning algatus- ja analüüsivõimega.

Ministeeriumile tuleb tähtajaks esitada motiveeritud avaldus ja palgasoov, elulookirjeldus, kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning kirjalik visioon Eesti arhitektuuri- ja disainivaldkonna arengutest aastani 2020.

Konkurss kuulutatakse välja seoses ministeeriumi praeguse arhitektuuri- ja disaininõuniku Yoko Alenderi ametist lahkumisega.

Vaata konkursi kohta lähemalt siit.