Sihtasutus Tallinna Kunstihoone Fond kuulutas välja konkursi Tallinna Kunstihoone juhataja ametikohale.

Tallinna Kunstihoone. Foto: Jarmo K

Tallinna Kunstihoone. Foto: Jarmo K

Äsja 80. juubelit tähistanud Tallinna Kunstihoone on Eesti kunstielu üks olulisemaid näituseinstitutsioone. Eesti Kunstnike Liidu poolt loodud Sihtasutus Tallinna Kunstihoone Fond tegutseb kolmel näitusepinnal ning omab märkimisväärset kunstikollektsiooni. Kunstihoone keskne roll Eesti kunstimaastikul eeldab usalduslikku koostööd kunstnikkonna ja partneritega, avatud suhtlust kunstipubliku ja avalikkusega. SA TKHF juhataja vastutab asutuse igapäevase ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesandeks on juhtida meeskonna tööd programmi koostamisel ja elluviimisel, vastutada asutuse eelarve planeerimise ja täitmise, sh lisarahastuse hankimise eest.

Kunstihoone juhataja ametikoht on suurepäraseks väljakutseks pühendunud professionaalile, pakkudes võimalusi kaasa rääkida Eesti kaasaegse kunstielu olulistes otsustes ning kujundada koostöös valdkonna teiste arendajatega Tallinna peaväljakul tegutsevast institutsioonist meie nüüdiskunsti ja pärandit väärtustav keskus. Juhataja tööd kontrollib SA Tallinna Kunstihoone Fond nõukogu.

Nõudmised kandidaadile: riiklikult tunnustatud kõrgharidus, suurepärane kursisolek kaasaegses kunstis toimuvaga (Eestis ja rahvusvaheliselt), kunstialaste projektide kureerimise või koordineerimise kogemus, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, valmisolek meeskonnatööks ja koostööks kunstivaldkonna professionaalide ning laia partnerite ringiga, algatus- ja analüüsivõime, majandusalane võimekus ning vähemalt ühe võõrkeele valdamine väga heal tasemel. Kasuks tulevad varasem juhtimiskogemus ja rahvusvahelise koostöö kogemus.

Uue juhataja valib TKHF nõukogu. Tööle asumine esimesel võimalusel, soovitavalt hiljemalt 19. jaanuaril 2015.

Digiallkirjastatud avaldus koos visiooniga Tallinna Kunstihoonest aastani 2018, CV ja kõrgharidust tõendav diplom koopiaga saata märgusõnaga „Konkurss” kuni 17. novembrini kell 17 SA Tallinna Kunstihoone Fond nõukogu esimehe e-posti aadressile: loit.joekalda@gmail.com.

Kunstihoone senise juhataja Karin Hallas-Murula lahkumise põhjus on tema tööleasumine Tallinna tehnikaülikooli professoriks.