Homme, 17. aprillil kell 17.00 avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis maailma tipparhitektide hulka kuuluva belglase Xaveer de Geyteri näitus „EXPO 160”. Näituse avamise puhul peab Xaveer de Geyter loengu ning tutvustab kõigile soovijatele näitusel eksponeeritud 24 maketti.

Imposantsed maketid kajastavad büroo Xaveer de Geyter arhitektide (XDGA) kõige olulisemaid viimase viieteistkümne aasta jooksul valminud töid, reeglina on need olulised ühiskondlikud hooned, väljakud, koolihooned, mitmed tänaseks märgilise tähenduse omandanud eramud. Xaveer de Geyter tegutseb Belgia tihedas linnakeskkonnas ning kõikides tema töödes on esil tugev linnaehituslik aspekt – kuidas tihendada, ümber programmeerida või esile tõsta olemasolevat konteksti, muuta arhitektuur inimeste jaoks nähtavamaks ja sujuvamaks asjaks. Linlik tihedus tähendab muu hulgas ka seda, et võrdselt maapealsete hoonetega on XDGA mitmed projektid keskendunud linna maa-aluse võrgustiku arhitektuursele kujundamisele.

Schumani väljaku projekt. Foto: XDGA

Schumani väljaku projekt. Foto: XDGA

XDGA looming liitub vahetult Brüsseliga, kus neil on töös Euroopa Liidu kvartali sümboolse keskme ehk Schumani väljaku välja ehitamise projekt (pildil) – näide, kuidas arhitektuursete vahenditega rääkida demokraatiast, kodanikuvabadustest, aga ka elu tagasi toomisest steriilsesse bürookvartalisse. Tänasel päeval aina rohkem ekspordivõimalustest rääkivate Eesti arhitektide jaoks on oluline õppida XDGA arhitektuurivõistlustel osalemise kogemusest, lisaks on Belgia kaasaegne arhitektuur kaasaja Euroopas üks huvitavamaid ja tõusvas joones edenevaid nähtusi. XDGA edukas karjäär on sündinud paljus tänu võistlustele, aga ka väga pragmaatilisele ja moodsa linna vajadusi eksimatult tabavale arhitektuurikeelele. „Pole olemas ühte kindlat kaasaegse linna ideed,” on Xaveer de Geyter öelnud, „me üritame olla objektiivsed, luua uut konteksti, siduda programm, linnaehituslikud reeglid, pragmaatilised asjaolud ja ruumilised seosed olemasolevate ehitistega.”

Xaveer de Geyter (s. 1957) on rahvusvaheliselt tuntumaid Belgia arhitekte. Õppinud Ghenti St Lucase arhitektuurikoolis ning töötanud enne oma büroo asutamist kümme aastat Hollandi kultusarhitekti Rem Koolhaasi büroos OMA. 1988. aastal rajas büroo XDGA, laiem tuntus saabus aastatuhande vahetusel, kui valmisid esimesed suuremad projektid ning võideti konkursse Belgias ja mujal Euroopas.

Näitus „EXPO 160” on esimene ulatuslikum ülevaade büroo loomingust ning Eesti Arhitektuurimuuseum on esimene koht, kuhu näitus jõuab peale Belgia arhitektuurikeskuses CIVA-s eksponeerimist.

Näitusega kaasneb 350-leheküljeline monograafia XDGA loomingust.

Näituse korraldajad on XDGA ja CIVA, näituse Eestisse toomist toetasid Eesti Kultuurkapital ja BTA Insurance.

17. aprillil kell 17.00 toimub näituse avamine ja arhitekt Xaveer de Geyteri loeng. Loeng on inglise keeles.