Eesti Kultuuri Koda ja Kultuuriministeerium annavad alates sellest aastast välja auhinda Kultuuri Tegu, et tunnustada ühiskonda kõnetanud ja kultuuriga seotud tegusid. Kandidaate saab esitada veebiankeedi kaudu kuni 15. novembrini.

Kultuuri Tegu on auhind, millega tunnustatakse kultuuritegusid kõige laiemas mõttes. „Tunnustust vääriv tegu võib väljenduda sõna-, mõtte-, kunsti- või erinevaid kunste ühendava kultuuriprojektina,” rääkis Eesti Kultuuri Koja tegevjuht Jana Karilaid. „Oleme seadnud seitse tingimust, millele auhinnavääriline tegu vastama peaks – hoidma ja tugevdama Eesti kultuuri sisemist jõudu, kõnetama ühiskonda, olema seotud kultuuri ja loominguga, ühendama innovaatiliselt ja terviklikult erinevaid kunsti-, kultuuri- ja muid eluvaldkondi, panustama avalikkuses toimuvasse arutelukultuuri, aitama väärtustada siinse kultuurikeskkonna erinevaid tahke ning soodustama loomingulise õhkkonna säilimist Eesti ühiskonna meelelaadi olulise osana,” loetles Karilaid.

Kandidaate võivad esitada kõik Eesti Vabariigi kodanikud. Aeg kandidaatide ülesseadmiseks lõpeb 15. novembril kell 19.00. Kõikide esitatud kandidaatide hulgast valib žürii viis tegu, mis pannakse lõplikule hääletamisele Eesti Kultuuri Koja liikmete hulgas.

Auhind antakse üle Kultuuri Koja visioonikonverentsil „Mis on kultuuri väärtus?” 21. novembril Haapsalu Kultuurikeskuses.