Kultuuriministeerium kuulutas välja programmi „Eesti kultuur maailmas” selle aasta viimase taotlusvooru, mille taotluste esitamise tähtaeg on 30. september.

Programmi eesmärk on soodustada eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, tutvustada Eestit maailmas ja luua Eesti loovisikutele, kultuurikollektiividele ja loomeettevõtjatele võimalusi rahvusvahelisele areenile jõudmiseks.

Programmist toetatakse osavõttu Eestile olulistest kõrgtasemel silmapaistvatest kultuurisündmustest välismaal ning välisriigis toimuvate kultuuriprojektide, sh kontsertide, etenduste, näituste jms korraldamist. Samuti toetatakse välismaal toimuvate Eesti kultuuripäevade ja -festivalide ning esitluste korraldamist ja neist osavõttu. Ühtlasi saab toetust taotleda osalemiseks rahvusvahelistel messidel, esitlusfestivalidel ja –foorumitel ning teistel eksporti soodustavatel üritustel.

Eesti kultuuri tutvustamiseks maailmas on Kultuuriministeeriumi 2014. aasta eelarves toetuste jaoks ette nähtud 750 000 eurot. Selle aasta kolmandas voorus jagatakse toetusi ligi 106 000 euro ulatuses.

Täpsema info toetusprogrammi ja eelmiste programmivoorude tulemuste kohta leiab siit.