Seekord kutsusime keskkonnaaktivisti ankeeti täitma metsakaitsja, kelle ankeedis figureerivad nii hundid, kalad kui ka RMK töötajad.

Foto: Erakogu

Esimene mälestus keskkonnaaktivisti rollis pärineb Võrust, kuhu MTÜ Eesti Metsa Abiks saatis mind toetama kohalikke elanikke, kes seisid vastu RMK plaanile linna lähedal metsa raiuda. RMK oli vihase rahvamassi ohjamiseks saatnud kohale kümme töötajat, kuid ühtegi kohalikku ei tulnudki. Kindlasti on see olnud üks sõbralikemaid kohtumisi RMKga.

Praegune eesmärk aktivistina on tõsta inimeste teadmisi metsandusest. Märksa raskem on hävitada seda, mida armastad ja mõistad!

Suurim saavutus aktivistina on olla eeskujuks ja julgustada inimesi looduse eest seisma. Kui saan võimaluse tunnikese inimestega kõneleda, süttib neis jõud kaitsta Eestimaa loodust!

Keskkonnaaktivistina häirib, kuidas metsatööstusel tarvitseb vaid meedias midagi kirjutada, kui juba on poliitikud selle omaks võtnud ja seadusandluse kujundamisel lähtekohaks seadnud.

Keskkonnaministrina korrastaksin metsaseadust ja võtaksin ette looduskaitsealadel toimuvad raied. Kaitse-eeskirjad kaitsealadel peaks looduskaitsealasid kaitsma, mitte lubama seal hävingut ja kaost.

Eeskujuks on Eestis elavad hundid! Nad on kokkuhoidvad, targad ja teiste karjaliikmete suhtes hoolivad. 

Punane joon aktivistina on vägivald. Kahjuks puutun oma töös alatasa kokku vaimse vägivallaga ja mind on proovitud ka füüsiliselt rünnata.

Läbipõlemise vältimiseks ei tohi võtta südamesse ründavaid arvamusi. Soovitan ka regulaarselt kalal käia.

Kliimaprotestil kirjutaksin plakatile: „Hoolime koos rohkem loodusest!”

Keskkonnasoovitus: ärge käige ainult mööda RMK matkaradasid, kus tekib tihtilugu illusioon, et metsa on veel külluses. Leidke endas julgus avastada tundmatumaid kohti Eesti metsades, kuni need on veel natukenegi tervena säilinud!