Müürileht ootab kõigi inimeste kaastöid, milles on ajakohaseid ideid ja nende veenvaid põhjendusi; mis on kirjutatud loetavas eesti, vene või inglise keeles ning milles puudub arutu idiootsus ja troonib silmapaistev mõtteselgus. Palavalt oodatud on artiklid ühiskonna, kultuuri, teaduse ja laiemalt elu kohta. Toimetus jätab endale – iseenesest mõista – õiguse valida, milliseid tekste avaldada. Kuid, et ainult tekst ei ole määrav, on oodatud ka illustratsioonid, fotod, koomiksid, plakatid ja muud ajaleheformaati sobivad väljendusvormid! NB! Müürilehes ilmuvaid artikleid avaldatakse valikuliselt ka ERRi veebikanalites.

Kaastöid võib saata toimetuse kontaktidele, mis on kirjas siin.