Müürileht ootab kõigi inimeste kaastöid, milles on ajakohaseid ideid ja nende veenvaid põhjendusi; mis on kirjutatud loetavas eesti, vene või inglise keeles ning milles puudub arutu idiootsus ja troonib silmapaistev mõtteselgus. Palavalt oodatud on artiklid ühiskonna, kultuuri, teaduse ja laiemalt elu kohta. Toimetus jätab endale – iseenesest mõista – õiguse valida, milliseid tekste avaldada. Kuid, et ainult tekst ei ole määrav, on oodatud ka illustratsioonid, fotod, koomiksid, plakatid ja muud ajaleheformaati sobivad väljendusvormid! NB! Müürilehes ilmuvaid artikleid avaldatakse valikuliselt ka Postimehe veebikanalites.

Tuleb märkida, et kaasautorlus on vabatahtlik ja kuna Müürilehe väljaandmine on puudulike rahaliste vahenditega ettevõtmine, mis ei teeni kasumit, pole toimetusel tekkinud seni võimalust autoritele kaastööde eest honorari maksta, v.a projektipõhised honorarifondid, nagu rahastab kirjanduskülgi Kultuuriministeeriumi „Eesti kirjanduse” programm või rubriiki „PUITAIT” Eesti Arhitektuurikeskuse kaudu Kultuuriministeerium. Sellest hoolimata ei peegelda honoraride puudumine kuidagi toimetuse suhtumist kaasautorite panusesse.

Kaastöid võib saata toimetuse kontaktidele, mis on kirjas siin.