Tuleval nädalal peaks riigikogus toimuma abieluteemalise rahvaküsitluse seaduseelnõu teine lugemine. Avaldame sellega seoses mittebinaarse drag-esineja ja kunstniku Heinrich Sepa alias Helgi Saldo kirja riigikogu põhiseaduskomisjonile.

Helgi Saldo. Foto: Tarik Labrighli
Helgi Saldo. Foto: Tarik Labrighli

Lugupeetud Riigikogu liige!

Pöördun teie poole heas usus, et võtate kuulda minu mõtteid LGBT+ kogukonna liikme ja inimesena, kelle jaoks planeeritud rahvaküsitlus ei ole mõttemäng või ideoloogia, vaid otseselt mõjutab minu igapäevaelu. Rahvaküsitlus annaks võimu minu isikliku elu üle otsustamiseks inimestele, kelle seksuaalhariduslik lektüür homoseksuaalsetest suhetest võib piirduda „Avameelselt abielust” köite, Piibli ja pornograafiaga. Mul on raske seda mõista ja sellega leppida.

Abielureferendumi seaduseelnõu teine lugemine peaks toimuma 11. jaanuariga algaval töönädalal. Riigikogu esimees, EKRE liige Henn Põlluaas on väitnud, et ühiskonna lõhestamine algas kooseluseaduse vastuvõtmisega[1] ning ta on veendunud, et kevadel toimuv rahvaküsitlus annab EKRE-le loodetud tulemuse ehk abielu defineeritakse mehe ja naise vahelise liiduna.

Nagu te poliitikute ja inimestena teate, siis Eesti ühiskond on mitmekesine – selle kõiki osi kokku traageldada ja tasakaalu hoida on keeruline, elukestev ja pidevaid kompromisse nõudev protsess. Seetõttu on mul äärmiselt raske uskuda, et meie ühiskonnas tekkisid maailmavaatelised erimeelsused alles 2014. aastal kooseluseaduse vastuvõtmisega[2]. Heal juhul aitas see välja joonistada olemasolevate probleemide piirjooned. Ma usun, et kooseluseaduse ja abielu mõiste toomine probleemina tänasesse poliitikasse on ühelt poolt EKRE poliitmäng, milles mind ja haavatavaid vähemusgruppe kasutatakse ära, ning teisalt igivana ideoloogiline sõda, mille taga on usulised vaated ja eestlaste kui globaalse vähemusrahvuse hirm oma identiteedi pisendamise ja väljasuremise ees. Kuid see selleks.

Rahvaküsitlus annaks võimu minu isikliku elu üle otsustamiseks inimestele, kelle seksuaalhariduslik lektüür homoseksuaalsetest suhetest võib piirduda „Avameelselt abielust” köite, Piibli ja pornograafiaga.

Ma olen oma eluea jooksul kogenud sotsiaalset mobiilsust ja näinud, kui mitmesugune võib olla majanduse mõju väga erinevatele inimgruppidele. Majanduslik seisund määrab meie sotsiaalsed võimalused sünnist surmani, st ligipääsu või selle puudumise heale haridusele, vaba aja tegevustele, vaimsete võimetega vastavale tööle, tervishoiule jne. Kas te ei arva, et pigem on kooseluseadusest olulisemaks Eesti „lahkhelide ühiskonna” põhjustajaks puudulik arusaam sotsiaalmajanduslikust ebavõrdsusest?

Hetero-, homo- ja biseksuaalsed inimesed on looduse ja Jumala ees võrdsed selles, et inimese loomupärane seksuaalne sättumus ei ole tema teadlik valik. Seksuaaltervise eksperdid võivad teile kinnitada, et inimese loomupärast seksuaalset sättumust ei saa vägisi muuta. Ometi oleme me mingil põhjusel saanud erinevate Eesti valitsuste poolt erikohtlemise osaliseks ning pole tänaseni võrdsed seaduse ees. Miks mitte suhtuda Eesti rahvasse selle mitmekesisuses nii, et ühelgi inimesel ei tekiks võimalust oma seksuaalsuse pärast riigi kaitsest ilma jääda?

Ühes internetilõimes vastati mulle sellele küsimusele üsna klassikaliselt: „Asi peab olema selge! Abielu kehtib naise ja mehe vahel, mitte mees mehega või lambaga. Las toimetavad oma magamistoas, mitte ei käi tänaval lippudega.”

Ma ei saanud küll aru, mis võiks olla vastaja vastumeelsus lippude vastu näiteks laulupeo rongkäigul, kuid püüdsin talle selgeks teha, et abielu nõuab teadvustatud nõusolekut ning seda loomalt oodata ei saa, sama kehtib lapspruutidega. Vastusest võis muidugi välja lugeda, et see hea inimene tegelikult ei soovigi kompromissi ja ühiskonna ühtsust, vaid saata teistsugused tagasi kappi ja silma alt ära. Mina sellesse ei usu ja loodan, et teil on julgust minuga nõustuda.

Hetero-, homo- ja biseksuaalsed inimesed on looduse ja Jumala ees võrdsed selles, et inimese loomupärane seksuaalne sättumus ei ole tema teadlik valik.

Pead liiva alla ei tohi panna ka pedofiilia osas. Kui rahvasaadikuid, nagu ka osa Eesti rahvast, kes on abieluvõrdsuse vastased, hirmutab seksuaalvägivald laste vastu, siis võiksid nad aru saada, et mistahes lähisuhtevägivalda ei poolda ega kaitse ükski Eesti või Euroopa LGBT+ organisatsioon ega ühendus. Pedofiile on kõikide seksuaalsete sättumuste ja sooliste identiteetide esindajate hulgas, mistõttu oleks mõistlikum moraalipaanika külvamise asemel erinevate ühiskonnagruppide jõud ühendada ning tegeleda eelnõudega, mis aitaks efektiivselt ja teaduspõhiselt lastevastase seksuaalvägivallaga võidelda. Üheks selliseks meetmeks on näiteks varajane seksuaalharidus[3], mille vastu on mingil põhjusel just konservatiivid[4]. Kahjuks planeeritud rahvaküsitlus ega Uued Uudised poolt avaldatud kaitsekõned Peeter Helme maine parandamiseks[5] ei päästa ühtegi väikest poissi või tüdrukut, kelle vägistab ta bioloogiline vanem.

Mul on mitmes mõttes väga vedanud. Olen tänaseks kõrgharidusega töötav maksevõimeline täiskasvanud inimene, kellel on igasuguste näitajate järgi Eestis päris hea elada. Ma ei kipu enam ammu Rootsi ega Kanadasse, vaid pigem püüan teha nii, et minul ja mu kogukonda kuuluvatel inimestel oleks siin parem elada, vahet pole, mis sättumuse, haridusliku või majandusliku taustaga keegi on või millise käega nad kirjutavad alla lepingutele.

Ma olen pärit eri soost vanematega perekonnast, kes on abielus olnud 31 aastat. Ma armastan neid väga ning olen neile nende pühendumuse ja armastuse eest elu lõpuni tänulik. Nende pika kooselu ja pühendumuse võtmeks ei ole aga leping, mille nad sõlmisid riigiga, vaid lubadused, mille nad teineteisele andsid ja on püüdnud täita inimestena. Nende laulatus oli ilmalik.

Tsiteerin lõpetuseks arvamusliidrit ja „rahvalepitajat” Martin Helmet: „Mulle pakub muidugi suurt rahuldust see raevuspasmides väänlemine, mida näen vasakpoolsete hulgas, kui nad on sunnitud mokaotsast mekkima sama rohtu, mida nad aastaid teistele on kogu aeg suurtes kogustes kõrist alla surunud. Kuidas meeldib?”

LGBT+ kogukonna liikmena paiksooliste heterode jaoks mõeldud ühiskonnas see maitse mind ei üllata. Ma ei ole raevuspasmides. Ma olen väsinud ja kurb, et pean inimestele endiselt teadvustama seda, et ma olen inimene nagu iga teine, ning paluma õiguseid olla seaduse ees samaväärne kodanik kui minu täiskasvanud heteroseksuaalsed kaasmaalased.

Lugupidamisega
Heinrich Sepp

[1] Põlluaas: ühiskonna lõhestamine algas kooseluseaduse läbipressimisega. – ERR, 29.10.2020
[2] Kooseluseadus ja selle rakendamine. – Eesti Inimõiguste Keskus
[3] Holm, R. 2018. Seksuaalkasvatus alaku lasteaias. – Tartu Postimees, 9.10.
[4] Järvis-Milder, P. 2018. „Pealtnägija”: laste seksuaalkoolitaja sattus EKRE-ga seotud foorumis sõimu alla. – ERR, 28.11.
[5] Tali, P. 2020. Kus peitub Kirjanike Liidu maine tegelikult? – Uued Uudised, 27.12.

Heinrich Sepp (alias Helgi Saldo) on mittebinaarne drag-esineja ja kunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Tema tegemistel saab silma peal hoida Instagramis @helgi_saldo.