Müürilehe toimetus esitas seekord kaheksale kultuuriinimesele üsnagi keerulise väljakutse, paludes kõigist võimalikest maailma asjadest välja valida üks asi ja sellest meile veidi lähemalt jutustada.

Ükski neist pole „lihtsalt asi”, olgu juttu kammist, manomeetri sihverplaadist või mobiiltelefonist, ikka seisab füüsilise eseme taga (saamis-/leidmis)lugu, emotsioon, mõni lootus või mälestus. Asi (objekt, ese) võis olla kas sentimentaalse tähendusega või muul moel väärtuslik või hoopis vana ja seepärast kallis, võis ka olla praktiline e asine, kõik võimalused olid avatud, käed olid täi-e-likult vabad…