Elevusega oleme jälginud viimase aja pöördelisi sündmusi. Suured saagad on jõudnud trolloloogide rõõmuks akadeemia seinte vahelt tänavatele. Kõik viitab sellele, et tulemas on ühiskondlik murrang. Lõpuks ometi on rehvi- ja bemmivennad, keskeakriisis härrased ning vähest kasutust leidnud, aga see-eest potentsiaalikad isased leidmas tõelist aktivismi ja ühiskonna edendamise kullasoont.

Eelviikingiaegne kujutis Odini sõdalasest, kelle järgi kõnealune rühmitus nime on saanud. Foto: Wikipedia

Eelviikingiaegne kujutis Odini sõdalasest, kelle järgi kõnealune rühmitus nime on saanud. Foto: Wikipedia

Ent siiski on nende tegevus peatunud eesmärkide vähesuse tõttu. Nii peavad tugevad mehed istuma käed rüpes, kommenteerima internetis või töllerdama sihitult ringi, tekitades kohalikes ebamugavust ja hirmu. Selleks, et sõdalaste tegevus oleks laiahaardelisem, üldmõistetav ja elujaatav, pakume imagoloogilist nõustamist ja praktilisi nõuandeid, aitame koostada tegevusplaani ja strateegiat. Ikka selle nimel, et seni segaselt kommunikeeritud sõnumiga rahvaalgatus saaks ühiskonda tervenisti lõimitud!

Brändieksperdid hindasid odinlaste bränditurundust viie palli skaalal.

Imagoloogiline potentsiaal: 5+

Brändieksperdid leiavad, et liikumise täielik potentsiaal on veel realiseerimata, tarvis oleks teadlikumat kaubamärgi kohendamist ja tööd sihtgruppidega. Kuna liikumise foon mõjub osale sihtgrupist ähvardavalt, tuleks rohkem vaeva näha peresõbraliku visuaalse ja verbaalse kommunikatsiooniga. Selmet sõnastada kaitseteenuse pakkumine ähvarduse vormis: „Tra sa neegri türa otsa oled kukkund vä,” võiks eelistada: „Kas ka sinule teevad muret meie ühiskonna lõimumisprobleemid? Ehk tassike teed?”

Praegune brändi assotsiatsioon on limiteeritud leimivate kurikavõitlejate ja ihukaitsega, ent realiseerimata on ikoonist lähtuv isalikult hoolitsev ja sotsiaalselt vastutundlik pool. Odin on liikumise patroon, kaitsja ja kõneisik, olenemata sellest, et teda on isegi oma kaasaegsete poolt süüdistatud pehmoks olemises ja feminiinsete praktikate kasutamises. Aga Odini sõdalased ei lase end sellistest stereotüüpidest segada, vaid näitavad üles vankumatut truudust. Usume, et see toimib just nimelt seetõttu, et välisest tahumatusest hoolimata on igas odinlases peidus loov ja õrn hing. Odin kui ka vaimselt väetite (muidu vägivaldsena kujutatud berserkerite) kaitsja kiidaks positiivse programmi kindlasti heaks, kuna temalgi on teadupärast pehme, loomi ja teisi elusolendeid armastav pool.

Ligipääsetavus: 2

Heidame liikumisele ette potentiaalsetele liitujatele suunatud puudulikku avalikku teavitustööd. Odinlased pole avalikustanud oma staabi asukohta ega seda, kas sinna pääsevad ka liikumispuudega sõdalased. Ligi ei pääse ka sotsiaalmeedias mitteaktiivsed inimesed, rääkimata muukeelsetest. Paha lugu.

Sihtgrupi bränditeadlikkus: 3+

Viisime koostöös Turupuru OÜga läbi brändiuuringu 800 nutitelefonikasutaja seas eesmärgiga mõõta Odini liikumise brändi visuaalset mõjusust, sidusust erinevate kaitset vajavate ühiskonnagruppidega ja lapsesõbralikkust. Uuringu tulemustest lähtus, et liikumise logo vajaks kirkamaid toone, pehmemaid vorme ja peaks rõhutama turvatunnet ka sümboolse keele kaudu. Koostasime oma töökas kollektiivis näidise:

Visuaal: Feministeerium

Visuaal: Feministeerium

Soovitused tegevusampluaa laiendamiseks ja positiivse programmi kujundamiseks:

1. Eesti rahva ja perekonna kaitse

 • Lastevanemate koosolekutele vedamine
 • Alimentide inkasso
 • Toidukottide tassimine
 • Spermapanga doonorid (kui kõlbavad)
 • Eskortteenus üksildastele
 • Turvateenus vikerkaaremarsile

  2. Inimelu ja tervisekaitse

 • Organidoonorlus
 • Veredoonorlus
 • Preservatiivide ja süstalde jaotuspunkt
 • Gripiepideemia vastu võitlemine (steriilsete maskide jagamispunkt)
 • Mehe laenutus (autoostuks, kavaler sugulaste sünnipäevadeks, tantsupartneriks, kosilastõrjeks)
 • Eakate üle tee aitamine

  3. Ühiskonna sidusus

  3.1 Sotsiaalteenused ja hoolekanne

 • Kodututele inimestele kodude pakkumine
 • Supiköögid
 • Koolikiusamise ennetamine
 • Erivajadustega inimeste ligipääsu tagamine
 • Kolimisteenused
 • Digioskused eakatele
 • Tugiisikud ja eakate hooldus

  3.2 Südametunnistus

 • Lihasöömise vähendamine
 • Võitlus roosa maksu vastu
 • Ebavõrdse kohtlemise vähendamine tööl – palgalõhe, palgatõus, ületunnid
 • Seksitöötajate klientide järelvalve
 • Kollektiivläbirääkised ja õpetajate palkade tõus
 • Korruptsioonivastane survegrupp

  4. Kultuuripärandi kaitse

 • Tagastamata teavikute inkasso
 • Autolavka ja postiauto isoleeritud maapiirkondades
 • Ausa ja omamaise komboteenus: vastuseis importpangadusele ja kodumaise toodangu populariseerimine (soovituslik tehnika: „Pangad röövivad sult raha, söö parem kodumaist mahetoodetud astelpajumoosi!”)
 • Maapiirkondade asustamine – detsentraliseerimine (soovituslik tehnika: grupiviisiline maale kolimine)

  5. Looduskaitse

 • Metsaraie peatamine ja lendoravate kaitse (soovituslik tehnika: puu külge aheldumine)
 • Talgulised ja rämpsuvedajad
 • Puugijaht ja -tõrje (soovituslik tehnika: puugi endale võtmine)
 • Kakkude kaitse (soovituslik tehnika: öövalve)
 • Iibeküsimused loomariigis (soovituslik tehnika: orbudest loomade imetamine ja kasvatamine)
 • Rabapõlengute vähendamine (soovituslik tehnika: poodide tubakatoodetetest tühjaks ostmine enne kui rabahuvilised jaole jõuavad)
 • Prügi sorteerimise ja jäätmekäitluse edendamine (soovituslik tehnika: eraisikute prügis sobramine rikkumiste tuvastamiseks)

  Ja kõike seda tasuta! Turvalisema, ühtehoidvama ja õnnelikuma Eesti nimel! Täiendavad konsultatsioonid konkurentsivõimelise tasu eest turujapuru@turupuru.ee.

  Artikkel ilmus esmakordselt Feministeeriumis 16.03.2016.