Tööõnne uurija ja psühholoog Tiina Saar-Veelmaa jagab juhtnööre, mida küsida endalt sobiva eriala leidmise lihtsustamiseks.

Foto: Triin Maasik
  1. Kui selles, mis mänge mängisid koolieelikuna, peituks vihje sinu tulevase eriala kohta, siis mis see oleks?

  2. Mis ained sulle koolis päriselt meeldisid? Miks?

  3. Mis hariduse on saanud inimesed, keda pead enda iidoliteks?

  4. Kui oleksid õppejõud, siis mis ainet sooviksid ise teistele õpetada? Miks?

  5. Kui sul poleks geograafilisi, rahalisi, oskuste-teadmistega seotud piire, siis mis erialade uurimist ja proovimist kaaluksid? Pane kirja vähemalt viis ja uuri, kus neid õppida saab.

  6. Mille eest tahaksid, et sulle kunagi Nobeli rahuauhind antaks?

  7. Milliste sõnadega alustaksid oma 95. juubeli kõnet eeldusel, et su valikud on tõeliselt rõõmu pakkunud?

  8. Mis filosoofiline mõttetera sobiks kirjeldama seda, mida arvad enesearengust?

  9. Mis on mõjusaim kompliment, mille oled saanud oma võimete kohta?

  10. Mida soovitaks sul õppima minna inimene, kellest kõige enam lugu pead?