Eesti naisajaloo uurija ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna nõunik Piret Karro esitab kümme uurimuslikku küsimust Eesti feminismi ajaloo kohta.

Foto: Anna Tamm

1. Kas Lilli Suburg oli Eesti esimene feminist või oli enne teda veel keegi?

2. Keda Suburg luges; kellega oma kaasaegsetest feministidest välismaal ideid vahetas?

3. Millised olid tsaariajal tehastes töötanud naiste streikides osalemise kogemused? Kuidas nad organiseerusid, kui palju neid oli?

4. Kui sotsialistlik naisõiguslane Aleksandra Kollontai pidas 1908. aastal Tartus kõne sellest, et naine peaks olema vaba nii lastekasvatuse kui ka abielunaise kohustest ning saama võrdseks mehega, siis mida sellest arvati?

5. Kus ja kuidas tegutsesid Eesti lesbikogukonnad varases Nõukogude Liidus?

6. Kas Eestis toimus feministlikku organiseerumist 1960–1970ndatel?

7. Kas oldi kontaktis teiste Ida-Euroopa feministidega?

8. Kas Ida-Euroopa naisorganisatsioonidel oli Nõukogude ajal suhteid ka Kesk-Aasia, Aafrika ja Lähis-Ida naisorganisatsioonidega?

9. Millised olid A. Oinatski kaasaegsete transinimeste kogemused? Millised on need praegu?

10. Mis on praegu kõige olulisemad feministlikud arengud, mida peab dokumenteerima?