• Müürilehe lugeja on noor.

Kultuuriajakirjanduse uuringu kohaselt on 51% lehe lugejatest kuni 30-aastased ja 27% vanusevahemikus 31–40.

  • Müürilehe lugeja on haritud.

Sama uuringu tulemused viitavad ka sellele, et Müürilehe lugeja on valdavalt kõrgharidusega või kõrgharidust omandamas.

  • Müürilehe lugeja on aktiivne.

Müürilehe lugejaid iseloomustab suur kultuuriline ja sotsiaalne aktiivsus, sealhulgas huvi poliitika vastu. Müürilehe lugejad ostavad ja loevad tihti raamatuid ning külastavad sageli kultuuriüritusi.

  • Müürilehe lugeja hindab uuendusmeelsust.

Lehe lugejad väärtustavad värsket ja julget lähenemist, mida esineb nende hinnangul teistes väljaannetes vähe. Viimase lugejaküsitluse andmetel peab 90% lugejatest Müürilehte uuendusmeelseks.

Müürileht on tõestanud end meediapildis korduvalt uute teemade laualetoojana (Z- ja X-generatsioon, noorte vaimne tervis, tehnoloogia mõju, keskkonnateadlikkus, jätkusuutlik eluviis, ilmajäetus jpm).

Lugemisharjumus

  • Müürileht on sisutihe väljaanne, mis tähendab, et selle lugemise juurde naastakse kuus korduvalt ehk lehe eluiga on pikem kui üks päev. 
  • Lugejauuringu kohaselt loeb enamik lugejaid läbi vähemalt kümme rubriiki, mis on rohkem kui päevalehtede puhul.
  • Lugejad eelistavad Müürilehe paberväljaannet. Ligikaudu pool lehe lugejaskonnast loeb eelkõige või ainult paberväljaannet.

Andmed põhinevad Müürilehe 2019. aasta lugejaküsitlusel ja kultuuriministeeriumi tellitud uurimistööl „Meediasotsioloogiline uuring „Kultuuriajakirjanduse sisu ja kasutajaskond””.

Tagasi eelmisele lehele