• Müürileht on sisutihe väljaanne, mis tähendab, et selle lugemise juurde naastakse kuus korduvalt ehk lehe eluiga on pikem kui üks päev. 
  • Lugejauuringu kohaselt loeb enamik lugejaid läbi vähemalt kümme rubriiki, mis on rohkem kui päevalehtede puhul.
  • Lugejad eelistavad Müürilehe paberväljaannet. Ligikaudu pool lehe lugejaskonnast loeb eelkõige või ainult paberväljaannet.

Andmed põhinevad Müürilehe 2019. aasta lugejaküsitlusel ja kultuuriministeeriumi tellitud uurimistööl „Meediasotsioloogiline uuring „Kultuuriajakirjanduse sisu ja kasutajaskond””.

Tagasi eelmisele lehele