Põhikiri
Juhatuse koosseis
Majandusaasta aruanded
Tartu Kultuuritehase eetilise tegevuse põhimõtted