Septembris kirjutas sel sügisel Kesk-Euroopa Ülikoolis (CEU) soouringute magistriõppesse astunud Piret Karro Müürilehe veergudel valitsuse plaanist kõnealune õppekava sulgeda. Nüüd on seadus jõustunud ning õppeasutus on ette võtnud tee kolida akadeemia Budapestist Viini.

Protest Budapesti tänavatel CEU ja akadeemilise vabaduse kaitseks. Foto: Pranjali Das

Protest Budapesti tänavatel CEU ja akadeemilise vabaduse kaitseks. Foto: Pranjali Das

Oktoobri alguses tõmbas Ungari valitsus ilma avaliku otsustusprotsessita soouuringud maha riigis akadeemilise erialana akrediteeritud õppekavade nimekirjast, vahendab meediaväljaanne The Conversation. Kõige otsesemalt tabas see samm riigi kõige vanimat ülikooli Eötvös Loránd (ELTE), kes peab oma osakonna sulgema, ning erakätes olevat Kesk-Euroopa Ülikooli (CEU), kelle õppekava jätkab USA akrediteeringu all. Kumbagi ülikooli juba sisseastunutel antakse võimalus oma õpingud Budapestis lõpule viia, kuid 2019. aasta septembrist enam uusi üliõpilasi Ungaris antud õppekavale vastu ei võeta, kuna ka CEU lahkub poliitilise tagakiusamise tõttu riigist.

Ungari asepeaminister Zsolt Semjéni sõnul puudub vajadus soouringute järele ning ta peab „soo” defineerimist mõttetuks. Riigisekretäri Bence Rétvári sõnavõtus jäi aga kõlama mõte, et õppekava on vastuolus valitsuse inimväärtuste süsteemiga. Samuti tuuakse akrediteeringu eemaldamise põhjuseks vähest kraadi saanute arvu ning madalat tööle värbamise protsenti.

Kuigi terminit „társadalmi nem” („sotsiaalne sugu)” on ungari keeles tutvustatud, siis otsest vastet ingliskeelsele sõnale „gender” ungari keeles ei eksisteeri. Ungari rahvastiku hulgas, kus inglise keelt palju ei räägita, tekitab termin segadust ning annab seega parempoolsetele jõududele eelise seda mitte kasutada.

The Conversationi kohaselt on seelaadne valitsuse ideoloogiast tulenev otsus, mis määrab, mida ülikoolid tohivad õpetada ja mida mitte, selgelt demokraatia- ning Ungari põhiseaduse vastane, millest viimases on välja toodud, et valitsus ei tohi akadeemia tegevusse sekkuda. Samuti on valitsus tahtlikult moonutanud soouuringute diskursust – valdkonda, mis uurib ebavõrdsuste jagunemist ühiskondades soolise perspektiivi kaudu ning aitab võidelda soolise vägivallaga – ning rünnanud intellektuaalset vabadust. Defineerides rangelt sotsiaalsed eeldused, milline peaks olema naiste ja meeste rollid ühiskonnas, on see selge soolise võrdõiguslikkuse olulisuse minimeerimine.

Poliitteadlase ja CEUs soouuringute magistrikraadi omandanud Orsolya Lehotai sõnul loovad Ungari ajalehed soouuringute kohta pildi, nagu osakonna põhitegevus oleks tualettide nõudmine kolmanda soo jaoks. Nad lihtsustavad soouuringute mõistet ning arvavad, et see on geide lobitöö, mis seisab perekonna institutsiooni vastu ning eirab bioloogilist sugu.

„Selle asemel, et soouuringute mitmekülgseid teaduslikke teooriaid ja lähenemisi tunnistada, on sellest konstrueeritud mitteteaduslik vaenlane, mis on kooskõlas praeguse poliitilise ideoloogiaga,” sõnab Lehotai. „Valitsuse meelest propageerib see mittetraditsioonilist elustiili, mida traditsioonilises perekonna kontseptsioonis ei mõisteta ning on seega ebanormaalne ja moraalivastane.”

Soouuringute n-ö bänn on vaid üks valitsuse kaigastest, mis lähiajal CEU kodaratesse loobitud on. Alates 2017. aasta kevadest on valitsus ülikoolil juriidilistelt riigis eksisteerimise üha võimatumaks teinud ning möödunud nädalal saatis CEU juhtkond lõpuks välja ametliku teadaande, et kolib Austriasse. CEU teadaande kohaselt ei ole Ungari valitsus õpingute jätkamise võimaluses neile vastu tulnud ning seetõttu alustavad uued magistri- ja doktoriõppe üliõpilased USA akrediteeringu all 2019. aastal oma õppetööd Viinis.

„Me oleme teinud kõik endast oleneva, et Ungari kõrgharidust puudutavat seadust (Lex CEU) täita. Oleme korduvalt väljendanud soovi leida lahendust, mis garanteeriks meie institutsionaalse väärikuse ja akadeemilise vabaduse. Oleme oodanud nii kaua kui võimalik,” teatas CEU president ja rektor Michael Ignatieff kolimist puudutavas avalduses. „Ent oleks vastutustundetu jätta kasutamata meetmeid, mis kindlustaksid CEU tuleviku. Kahjuks oleme Ungari valitsuse soovimatuse tõttu lahendust leida sunnitud selle otsuse vastu võtma. CEU jääb Budapestile truuks ning jätkab linna intellektuaalse ja kultuurilise elu täiustamist,” lisas Ignatieff. „Me jätkame teadusuuringuid ja haridusalast tegevust Budapestis nii palju kui võimalik.”

Kommentaar: Meeleavaldus akadeemilise vabaduse toetuseks

Piret Karro. Foto: Kirsika Kolga

Piret Karro. Foto: Kirsika Kolga

Riigipoolset otsust üks õppekava kehtetuks kuulutada pole võimalik alahinnata. Võrdlusena võime ette kujutada, kui Eesti riik otsustaks sulgeda vene ja slaavi filoloogia õppekavad, sest seal pidavat õpetatama Putini propagandat ning venelasi pole üleüldse olemas.

Reedel, päev pärast Kesk-Euroopa Ülikooli (CEU) ametlikku teadaannet, et kool alustab ettevalmistusi Budapestist Viini kolimiseks, kogunes Ungari pealinna tänavatele tuhandeid inimesi. Uue poliitilise partei Momentum Mozgalom kokku kutsutud kogunemisel peeti kõnesid CEU kaitseks ja peaministri Viktor Orbáni otsuste vastu ning rõhutati, et CEU lahkumisega Ungarist ei kaota mitte ülikool, vaid riik.

Szent Istváni basiilikani viiv tänav CEU õppehoonete kõrval oli paksult rahvast täis, nii tudengeid kui ka Ungari vanema põlvkonna valitsusevastaseid kodanikke, kes nõudsid ükshäälselt, et Orbánil ei läheks läbi see poliitiline samm akadeemilise ja teadusvabadusega lõpparve teha.

CEU üliõpilaskonna seas käib tihe arutelu, kuidas demokraatiat riigis tagasi nõuda. Ungarlastest kaastudengid tajuvad CEUd kui viimast lahkuvat lootuskiirt üha rõhuvama riigikorra vastu. Kuna oktoobri alguses tõmmati soouuringud riigis akrediteeritud õppekavade seast maha, asendatakse Budapestis asuvas Corvinuse ülikoolis õppekava valitsuse nõudel perekonnaõpetusega. Viimase definitsioon Ungaris järgib täpselt sama retoorikat, mis on meile tuttav Objektiivist.

N-ö majanduslikule tulule apelleerivad argumendid, millega Ungari valitsus soouuringute eemaldamist osaliselt põhjendanud on, ei tugine avalikule teabele, kuna ELTE ja CEU vastavate lõpetajate kohta selline info puudub. Samuti on siinkohal oluline küsimuse alla seada nende argumentide lähtepunkt: tingimus, et sotsiaal- ja humanitaarvaldkonda kuuluvat õppekava on mõtet käimas hoida vaid siis, kui see toodab majanduslikku tulu. Eestis on sel teemal samuti reflekteeritud, et mida tähendab hariduse toodete või kaubana kohtlemine. Ent kõik, mis ei too tulu, on Ungaris keelatud: sel kuul jõudis valitsus keelata ka kodutuks olemise, selmet parandada oma riigi auklikku hoolekandesüsteemi.

Nende sündmustega samal ajal käis Viktor Orbàn Eestis koos Jüri Ratasega jalgpalli vaatamas. Napis ERRi kajastuses mainiti, et Eesti ja Ungari suhted on head ning et Orbàn kutsus Ratast Budapesti visiidile. Eesti poliitikud ei jätnud kasutamata võimalust „hõimurahva” peaministriga selfisid teha. Kuivõrd see on üks väheseid lähiaja uudiseid Eesti meedias, mis üldse Orbàni tegevust mainivad, loodan, et suudame oma kodanikke üha rõhuvamalt kohtleva riigi ideoloogia suhtes kriitilisena püsida.

Piret Karro, magistrant Kesk-Euroopa Ülikooli soouuringute osakonnas