Head Müürilehe toetajad, partnerid, sõbrad, kaasautorid ja lugejad, aitäh teile, et te mõtlete avaralt ja et teis on tarkust, julgust ja tahtejõudu maailma parandada, sära ja kirge teha elu Eestis paremaks, ja et te mõtlete iseseisvalt, nagu püüame teha meiegi.

Drummie ja Orav Müürilehe festivalil. Foto: Tõnu Tunnel

Drummie ja Orav Müürilehe festivalil. Foto: Tõnu Tunnel

Teie olete meile selleks andnud nii impulsi kui aidanud neid väärtusi teoks teha. Meile meeldib mõelda nii, et Müürileht annab hääle nüüdiskultuurile ja kaasaegsetele mõttevooludele Eestis, taotlemata sealjuures võimu ega deklareerimata ühest tõde – seda tänulikumad oleme kriitika eest, mis õpetab meid nägema oma piiratust, mõttemustrite kordumakippuvust ning raputab meid pidevalt välja kergesti tekkivast turvalisest mugavustsoonist.

On rõõm tõdeda, et Müürilehe kõrvale on viimaste aastate jooksul kerkinud nii mõnigi uus kultuuriportaal kui ka hulgaliselt teisi omaalgatuslikke ja nišiväljaandeid, mis – julgen arvata – on oluliselt avardanud kohalikku arvamusvälja. Ehk ongi hea, kui kõik inimesed ei mõtle ühtmoodi, muidu manduksime. Kellegi välja öeldud lapsus võib vahel olla sütitavaks jõuks, et muutuks mõni ammu vindunud olukord. On hea, kui suudame üksteist inspireerida ja julgustada – veel parem: vahel ka korrigeerida, teinekord ärritadagi. Peaasi et me jääksime nendes arenguks vajalikes võimumängudes tundlikeks, suudaksime naerda oma vigade üle ja vaimustuksime rohkem nii teistest enda ümber kui iseendist.

Seda enam soovin, et Eestis leiduks aina rohkem selliseid ettevõtjaid, kes äritegevuse kõrval oskaksid hinnata ka tegemisi, mille väärtust on raske Exceli tabelis numbritega mõõta. Selleks ei ole vaja palju raha, see-eest nutikat taipu ja avatud meelt koostööks. Uue aasta lubadustesse passib seega panna lubadused mõelda suurelt, avastada uut ning eelistada mugavusele arengut – niisamuti plaanime minna 2015. aastasse ka Müürilehega.

Me ei jõuaks täna õhtul šampusepudeli lahtikorkimiseni, kui püüaksime kirja panna kõik need inimesed, ühendused, asutused ja ettevõtted, kellele võlgneme tänu selle tegutsemisvabaduse eest, mis meile osaks on saanud. Müürilehe toimetuse ja kolleegiumi nimel soovime teile uueks aastaks sütitavat inspiratsiooni ja mõtlemapanevaid elamusi ning loodame teiega koos jätkata ka uuel aastal. Väljakutseterohket uut!