Loomade eestkosteorganisatsiooni Loomuse algatatud manifestile alla kirjutanud 16 vabaühendust jagavad ühist seisukohta, et karusloomakasvandused ning loomatsirkused tuleks Eestis keelustada.

Foto: Loomus

Foto: Loomus

Loomuse liikme Kadri Tapersoni kinnitusel loodi manifest selleks, et koondada organisatsioone, kes pooldavad karusloomafarmide ja loomatsirikuste keelustamist ning näidata otsustajatele, et need valdkonnad ei ole ammu enam üksikute loomakaitsjate, vaid laiem ühiskondlik-kultuuriline probleem. „Kutsume üles manifestile alla kirjutama kõiki organisatsioone, kes jagavad manifestis välja toodud seisukohti”, ütles Taperson.

„Karusloomakasvandused ja loomi kasutavad tsirkused on tööstusharud, mida peab üleval inimeste eluliselt ebaoluline soov luksuse ja meelelahutuse järele. See on märk ühiskondlikust probleemist, mis puudutab loomade kasutamist ja neile kannatuste tekitamist ebavajalikel eesmärkidel,” seisab manifestis. „Kaasaegne ühiskond on koos oma normide ja seadustega pidevas arengus ning vastavalt asjaoludele on tähtis seadusi selliselt korrigeerida, et need oleksid kooskõlas kehtivate väärtustega. Manifestile allakirjutanud organisatsioonid leiavad, et on aeg ka Eesti seadusandlusesse sisse viia muudatused, mis on esile kerkinud koos eetiliste tõekspidamiste teisenemisega: loomade kasutamine pelgalt luksuse ja meelelahutuse eesmärgil kuulub minevikku.”

Karusloomafarmide keelustamisel peavad manifestile allakirjutanud silmas kõikide loomade kasvatamise lõpetamist, keda farmides vaid karusnaha saamise eesmärgil peetakse. Allakirjutanud leiavad, et farmid tuleks keelustada teiste Euroopa riikide (Suurbritannia, Austria, Holland, Horvaatia jt) eeskujul maksimaalselt kümneaastase üleminekuajaga, mis annaks ka farmeritele võimaluse äri ümberorganiseerimiseks; loomade kasutamine tsirkustes tuleks keelustada aastase üleminekuajaga.

Manifesti algatajaks on MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus ning sellele on alla kirjutanud enamik Eesti loomakaitseorganisatsioone ning teised eetilist eluviisi toetavad vabaühendused.

Manifestile on tänaseks alla kirjutanud Eesti Loomakaitse Selts, Eesti Roheline liikumine, Eestimaa Loomakaitse Liit, Eesti Vegan Selts, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, liikumine Loomade Nimel, MTÜ Eksperimentaalse Liikumise keskus, MTÜ Ethical Links, MTÜ Kasside Turvakodu, MTÜ Kelmiküla Kassijaam, MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus, MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu, MTÜ Tartu Kassikaitse, MTÜ Toolse Kodutute Loomade Varjupaik, Ühendus Noarootsi Keskkonna ja Kultuuri Päästmiseks ning Varjupaikade MTÜ.

Manifesti terviktekst on Loomuse kodulehel.

Manifestiga saab liituda aadressil info@loomus.ee

Loomus Facebookis.