12 sammu ärksa mehelikkuse suunas

See lihtsasti mõistetav, kompaktne ja optimistlik mehelikkuse arenguplaan annab võimaluse enda maskuliinsus… taasluua. Eesmärk: tervem ja eneseteadlikum mees, kelle suhted on sügavad ja kestvad ning kellel on soorollidest sõltumatu vaade iseenesele ja ümbritsevale maailmale.