Home in Berlin

Who of us doesn’t have an emotional reaction when hearing the name Berlin? Oh, Berlin – the historic, tortured, but powerful city which today is one of the biggest magnets of culture in Europe, comparable to Paris, London or New York.

Kodu Berliinis

Kellel meist ei teki emotsioone ja tundeid, kuuldes nime Berliin? Oo, Berliin – see ajalooline, vaevatud kuid võimas linn, mis tänasel päeval on üks suurimaid kultuurimagneteid Euroopas, võrreldav Pariisi, Londoni ja isegi New Yorgiga.