Kuidas jõuda üksteiseni?

Kui mingitel teemadel ei ole ühiskonnas kombeks rääkida, eriti veel oma kogemusest lähtuvalt, siis jäetakse inimesed oma muredega üksi. Sellest olukorrast väljumiseks on tarvis toetavaid keskkondi, milles vaimselt haavatavad inimesed saaksid vabalt suhelda ja tunda ennast aktsepteerituna sellistena, nagu nad on.

Monoloogi mugavusse mandumine

Mati Puss leiab, et kuna feministlikke vaatepunkte on rohkem kui üks, ei peaks need diskussioonid üksnes internetti jääma, vaid võiksime organiseeruda ja korraldada vestlusõhtuid, kus erinevate maailmavaadete üle arutleda.