Usk tervisesse

...Peeter Ross on arst-radioloog ja e-tervise õppejõud, kelle uurimisvaldkonnaks on uute e-teenuste rakendamine tervishoius ja...