Piret Uustali konseptsioon võrust ja droonist.

Käevõru või drooniga koduvägivalla vastu?

Maailma Terviseorganisatsiooni sõnul on lähisuhtevägivalla ohvriteks peamiselt naised ning ~35 % naistest üle maailma on oma elu jooksul kogenud füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda oma partnerilt või mittepartnerilt. Piret Uustal disainis oma magistritöös ohvri turvatunde suurendamiseks turvaseadme paarisuhtevägivalla all kannatajatele.