Seksitöö, feminism ja meeste tegemata töö

Berliinis elav seksitöötaja jagab enda ja oma kolleegide kogemusi seoses stigmadega, millega nad tööl kokku puutuvad. Kuidas muudaks seksitöö dekriminaliseerimine selle ameti esindajate igapäeva ning üleüldist suhtumist naistesse+ ja vähemustesse?